About Us

ห้องสมุดเพื่อคนทำเกษตร,เกษตรอินทรีย์

Kasetlove agriculture knowledge library เรารวบรวมเทคนิค ความรู้ต่างๆสำหรับคนที่สนใจการทำเกษตร สนุกกับการเรียนรู้และติดตามข่าวสาร เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้งานด้านการเกษตรของคุณง่ายขึ้น ทั้ง การเพาะปลูกพืชแบบอินทรีย์ การทำเกษตรในเชิงอุตสหกรรม หรือการเพาะปลูกเพื่องานอดิเรกยามว่าง ที่นี่จะช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อต้องลงมือทำ ที่นี่เราช่วยให้เรื่องเพาะปลูก เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้