เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำฉีดพ่น การใช้ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ำ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมหรือกำจัดโรคพืช ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกับการผสมในปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่เราต้องเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก รำข้าว และต้องใช้พื้นที่สำหรับผสมคลุกเคล้า หรือไม่สะดวกที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกลงในแปลงปลูกในเวลานี้

Bio Green

January 25, 2020

รวมวิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา ในบทความนี้เราได้รวบวิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ในพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ เผื่อใครสนใจเจ้าสารชีวภัณฑ์ตัวนี้แต่ไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไร มาดูกันเลยครับ

Bio Green

January 24, 2020

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร ไตรโคเดอร์มา ที่เราทำการขยายเชื้อโดยการนำหัวเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อผลิตใช้ด้วยตัวเอง

Bio Green

January 24, 2020

ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

ไตรโคเดอร์มา ช่วยให้ต้นทุเรียน ห่างไกลโรครากเน่า โคนเน่า โรครากเน่า โคนเน่า เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และทีสำคัญถ้าต้นทุเรียนที่ถูกเจ้าเชื้อราไฟทอปธอร่าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เข้าทำลายโดยเฉพาะช่วงหลังเก็บผลผลิต ต้นทุเรียนที่ไว้ลูกมากเกินไป ต้นจะอ่อนแอ เพราะใช้อาหารและพลังงานทั้งหมดไปกับการเลี้ยงลูก เมื่อโดนไฟทอปธอร่าเข้าทำลายช่วงนี้ อาจส่งผลให้ต้นทุเรียนตายได้

Bio Green

January 21, 2020

ไตรโคเดอร์มา คือ

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ เชื้อราดีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อให้เกิดโรคในพืช  เชื้อไตรโคเดอร์มา คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่า ” จุลินทรีย์ ”  จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อรา หรือเรามักเรียกมันว่า ราเขียว เพราะลักษณะสีเขียวของมันนั้นเอง ราเขียวไตรโคเดอร์มาพบได้ในธรรมชาติ

Bio Green

January 20, 2020

ปุ๋ยทางใบ คีเลตกรดอะมิโน ทางด่วนในการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างเร่งด่วน

การให้ปุ๋ยทางใบ ในรูปคีเลตกรดอะมิโน เป็นการให้ธาตุอาหารโดยตรงกับแหล่งผลิต พืชจึงนำไปใช้ตามต้องการอย่างทันถ่วงที การให้ปุ๋ยทางใบ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ อาจเนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การให้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้

Bio Green

September 27, 2018