รวมวิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา

ในบทความนี้เราได้รวบวิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ในพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ เผื่อใครสนใจเจ้าสารชีวภัณฑ์ตัวนี้แต่ไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไร มาดูกันเลยครับ

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช

  1. ใช้คลุกเมล็ด เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับเมล็ดพันธ์ุ ให้นำเชื้อสด 10 กรัม (ประมาณ 10 กรัม ) ต่อเมล็ดพันธ์ 1 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกทีจะใช้คลุกเมล็ดพันธ์แล้วบีบเชื้อสดให้แตกละเอียดจากนั้นนำเมล็ดพันธ์ใส่ลงไป แล้วคลุกเคล้าให้เชื้อสัมผัสกับเมล็ดพันธ์ุให้ทั่วถึง อาจเติมน้ำลงในถุงสักเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เชื้อติดเมล็ดได้ดีขึ้น จากนั้นนำเมล็ดพันธ์ุลงปลูกได้ทันที หรือ นำเมล็ดพันธุ์ที่คลุกเชื้อแล้วไปผึ่งลมให้แห้งก่อนก็ได้เช่นกันวิธีนี้ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดพันธ์ุ สำหรับเพื่อนทีทำเกษตรอินทรีย์ การป้องกันโรคที่อาจเกิดกับพืชตั้งแต่เริมต้นเป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งครับเพระาถ้ารอให้เกิดโรคแล้วค่อยควบคุมน่าจะไม่ทันการครับ เนื่องด้วยสารชีวภัณฑ์หรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชนั้น ทำงานไม่เหมือนกับสารเคมีที่ให้ผลได้ทันที
    แต่พวกจุลินทรีย์นั้นต้องใช้เวลา ซึ่งมันเหมาะที่จะใช้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคมากกว่าการรักษา

    ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์พวกนี้ จึงควรใช้ด้วยแนวคิดที่ว่า ใช้ป้องกัน ควบคุม การเกิดโรคพืชจะดีกว่าครับ

  2. ใช้รองก้นหลุมปลูก ในไม้ผลต่างๆ อาทิเช่น ทุเรียน ถ้าหลุมปลูกเล็กให้ใช้เชื้อสด 5 ช้อนแกงคลุกเคล้าดินปลูกก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก ถ้าหลุมปลูกมีขนาดใหญ่ ให้ใช้เชื้อสด ประมาณ 250 – 300 กรัมต่อหลุม ( เชื้อสดที่ใช้เพราะเชื้อขนาด 8*12  จำนวน 1 ถุง)
  3. ใช้ผสมวัสดุปลูก เพื่อการเพาะกล้าในกระบะปลูก หรือถุงเพาะชำ ให้นำเชื้อสด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ในอัตรา เชื้อสด 1 กก.ต่อปุ๋ยคอก 100 กก. (อัตรา 1 : 100 โดยน้ำหนัก )  มา 1 ส่วนผสมกับวัสดุปลูก 4 ส่วน โดยปริมาตร เช่น ใช้เชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้ว 1 บุ้งกี๋ ผสมกับวัสดุปลูก 4 บุ้งกี๋เป็นต้น แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปเพาะเมล็ด
  4. หว่านลงดิน  ใช้เชื้อสด 1 กก : รำละเอียด 4 กก : ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 กก. ( อัตรา 1:4:100 โดยน้ำหนัก ) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้หว่านโคนต้น อัตรา 30- 60 กรัม (ประมาณ 3-6 ช้อนแกง ) ต่อต้น หรือ หว่านบริเวณทรงพุ่ม อัตรา 200 – 300 กรัม ต่อ ตารางเมตร
  5. ใช้ฉีดพ่น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก โดยฉีดพ่นลงดินบริเวณราก และให้ทั่วทรงพุ่ม โดยกรองเชื้อสดผสมน้ำกรองเอาแต่น้ำเชื้อออกมา เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีด อัตราการใช้ เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม และลงดินใต้ทรงพุ่มอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน

จะเห็นได้ว่าวิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ สามารถทำได้หลายวิธี อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับ