ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร ไตรโคเดอร์มา ที่เราทำการขยายเชื้อโดยการนำหัวเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อผลิตใช้ด้วยตัวเอง

Bio Green

January 24, 2020