ปุ๋ยทางใบ คีเลตกรดอะมิโน ทางด่วนในการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างเร่งด่วน

การให้ปุ๋ยทางใบ ในรูปคีเลตกรดอะมิโน เป็นการให้ธาตุอาหารโดยตรงกับแหล่งผลิต พืชจึงนำไปใช้ตามต้องการอย่างทันถ่วงที การให้ปุ๋ยทางใบ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ อาจเนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การให้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้

Bio Green

September 27, 2018