การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว 4 อย่างที่ต้องเตียมเพื่อทำฮอโมนไข่เร่งดอกมะนาว ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม ถ้าหาไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้ครับ (น้ำตาลที่ทำจากอ้อยแบบเป็นผงละเอียด) นมเปรี้ยว 3 ขวด แป้งข้าวหมาก 3 ลูก

Bio Green

October 14, 2018