ปุ๋ยชีวภาพ-จุลินทรีย์ตัวน้อยๆ

ปุ๋ยชีวภาพสิ่งมีชีวิตจิ่วที่สามารถทำให้พืชเราโตได้ ปุ๋ยชีวภาพฟังดูเหมือนคุ้ยเคยและรู้จักกันดีเพราผมเชื่อว่าเกษตรกรน่าจะได้ยินกันบ่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่าปุ๋ยชีวภาพแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติเช่นไรถึงจะเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ

Bio Green

October 14, 2018