เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำฉีดพ่น การใช้ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ำ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมหรือกำจัดโรคพืช ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกับการผสมในปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่เราต้องเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก รำข้าว และต้องใช้พื้นที่สำหรับผสมคลุกเคล้า หรือไม่สะดวกที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกลงในแปลงปลูกในเวลานี้

Bio Green

January 25, 2020