ไตรโคเดอร์มา คือ

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ เชื้อราดีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อให้เกิดโรคในพืช  เชื้อไตรโคเดอร์มา คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่า ” จุลินทรีย์ ”  จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อรา หรือเรามักเรียกมันว่า ราเขียว เพราะลักษณะสีเขียวของมันนั้นเอง ราเขียวไตรโคเดอร์มาพบได้ในธรรมชาติ

Bio Green

January 20, 2020