ไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

ไตรโคเดอร์มา ช่วยให้ต้นทุเรียน ห่างไกลโรครากเน่า โคนเน่า โรครากเน่า โคนเน่า เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และทีสำคัญถ้าต้นทุเรียนที่ถูกเจ้าเชื้อราไฟทอปธอร่าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เข้าทำลายโดยเฉพาะช่วงหลังเก็บผลผลิต ต้นทุเรียนที่ไว้ลูกมากเกินไป ต้นจะอ่อนแอ เพราะใช้อาหารและพลังงานทั้งหมดไปกับการเลี้ยงลูก เมื่อโดนไฟทอปธอร่าเข้าทำลายช่วงนี้ อาจส่งผลให้ต้นทุเรียนตายได้

ไตรโคเดอร์มา คือ

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ เชื้อราดีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อให้เกิดโรคในพืช  เชื้อไตรโคเดอร์มา คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่า ” จุลินทรีย์ ”  จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อรา หรือเรามักเรียกมันว่า ราเขียว เพราะลักษณะสีเขียวของมันนั้นเอง ราเขียวไตรโคเดอร์มาพบได้ในธรรมชาติ