น้ำหมักปลา KL-FishPlus+ (ขนาด 1 ลิตร)

฿159.00

มีอะไรอยู่ใน KL-FishPlus+

– ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
– ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
– มีกรดอะมิโนโปรตีน จากปลาทะเล ช่วยส่งเสริมการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
– มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง 
– มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ทำให้พืชโตไวแข็งแรง 
– KL-FishPlus+ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Out of stock

Description

น้ำหมักปลา ผลิตจากปลาทะเล สดใหม่ทั้งตัว

น้ำหมักปลาทะเล KL-FishPlus+ เพื่อเกษตรปลอดภัย 

น้ำหมักปลา หมักด้วยปลาทะเลสดใหม่ ทั้งตัว ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต จึงถูกปลดปล่อยและย่อยให้มีขนาดเล็ก อยู่ในรูปที่พืชสาสารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที และใน KL-FishPlus+ เรายังได้ผสมผสานแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์พืชนั้น เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงประโยชน์ที่มีต่อพืช ดังนั้นใน KL-FishPlus จึงสามารถให้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงไวของการเจริญเติบโต

ทำไมต้องใช้ น้ำหมักปลา KL-FishPlus+

– [ ] ใบเขียวใหญ่ ในมัน ใบหนา สังเคาะห์แสงได้ดี
– [ ] ลำต้นอวบใหญ่ เปลือกแข็งแรง ทนต่อแมลงศัตรูพืชเนื่องจากใน KL-FishPlus+ มีสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างสารที่ใช้ปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืชได้
– [ ] มีกรดอะมิโน ที่ช่วยให้พืชผัก มีรสชาติอร่อย ช่วยในการดูดซับแร่ธาตุต่างๆ และกรดอะมิโนใน KL-FishPlus พืชสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสังเคาะห์พลังงานได้ทันที ซึ่งปกติพืชจะต้องใช้เวลาและขบวนการที่ซับซ้อนในการผลิตกรดอะมิโนด้วยตัวเอง ซึ่งต้องใช้แร่ธาตุที่จำเป็นที่ได้จากดูดซับ แต่การให้ KL-FishPlus+ จึงเปรียบเหมือนทางลัดในการสร้างกรดอะมิโน ทำให้พืชไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างด้วยตัวเอง แต่พืชสามารถนำกรดอะมิโนใน KL-FishPlus+ ไปใช้ในกระบวนการต่างๆได้ทันที จึงทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
– [ ] KL-FishPlus เพิ่มความสามารถในการดูดซับสารอาหารให้พืช โดยเฉพาะธาตุรองและพวกจุลธาตุที่มักมีปัญหาในเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ สารคีเลตจากธรรมชาติใน KL-FishPlus+ จะช่วยให้พืชนำแร่ธาตุพวกนี้ไปใช้ได้เพิ่มขึ้น จึงลดโอกาสที่พืชจะขาดสารเหล่านี้ได้ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
– [ ] นอกจากธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการแล้ง ในความเป็นจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจึงมีความต้องการแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆมากกว่าที่เราคิด อาทิเช่น วิตามิน น้ำมัน ต่างๆ ซึ้งเหล่านี้พืชมีความต้องการด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นความต้องการในปริมาณน้อย แต่การขาดสารอาหารเหล่านี้กับส่งผลต่อปริมาณการสร้างผลผลิตในพืชโดยตรง เราปลูกพืชต่างๆก็เพื่อต้องการผลผลิต ถ้าผลผลิตน้อย ไม่มีคุณภาพ เราก็ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่งใน KL-FishPlus+มีสารทีพืชต้องการในปริมาณน้อย เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพืช การให้ KL-FishPlus+ จึงช่วยเพิ่มผลผลิต ให้ผลผลิตคุณภาพ ขายได้ราคา ลดความเสี่ยงการขาดทุน
– [ ] มีสารอาหารพืชที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนกับปุ๋ยเคมี จึงไม่เกิดอันตรายได้ง่ายเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้การดูแลพืช ต้นไม้ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษ และที่สำคัญมันได้ผล
– [ ] น้ำหมักปลาทะเล KL-FishPlus เป็นสารอาหารพืชที่ได้จากปลาทะเลและสารสกัดอื่นๆ จากธรรมชาติ 100 % ปราศจากสารเติมเต็มปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยเคมี ซึ่งสารเติมเต็มเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหากับดิน ทำให้ดินแน่น รากพืชแผ่ขยายยาก สูญเสียสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและดินโดยตรง ซึ่งตรงข้ามกับ KL-FishPlus+ ที่ช่วยเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ช่วยให้รากพืชหาอาหารได้ดี ระบบรากแผ่ขยายไกล และใน KL-FishPlus+ ไม่มีสารเติมเต็มที่เป็นโทษต่อดินและพืชเลย
– [ ] ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสารอาหารที่ได้จะอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที เมื่อใช้ KL-FishPlus+ เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มความสมบุรณ์ให้ดิน เพิ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช หรือเป็นการให้ชีวิตกับดินนั่นเอง ดังคำกล่าวที่ว่า ดินสมบูรณ์คือดินที่มีชีวิต ซึ่งจะทำการเพาะปลูกอะไรก็ได้ผลดีอย่างสมำ่เสมอ

น้ำหมักปลา KL-FishPlus+ มีอะไรอยู่ข้างใน

– [ ] ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
– [ ] ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต ทำให้พืชนำธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก
– [ ] มีกรดอะมิโนโปรตีน ทีได้จากปลาทะเล ซึ่งกรดอะมิโนโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
– [ ] มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ ไร้สารเคมี และยังเป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
– [ ] มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ซึ่งทำให้พืชโตไวแข็งแรง และส่งเสริมการพัฒนาระบบราก ให้มีความแข็งแรงแผ่ขยายได้ไว
– [ ] เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

KL-FishPlus+ ใช้ในพืชชนิดไดได้บ้าง

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ที่ปลูกไว้รัปประทานสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือน KL-fishPlus+ จะช่วยให้การเพาะปลูกพืชของคุณง่ายขึ้นมากเลย KL-FishPlus+ สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ KL-FishPlus+ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

วิธีการใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

– [ ] ใช้แช่เมล็ดทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มอัตรการงอกของเมล็ด
– [ ] ใช้บำรุงต้นกล้า
– [ ] ใช้บำรุงพืชผักสวนครัว โดยการผสมน้ำรดทางดิน
–ใช้ในอัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
–หรือใช้ 40 ซีซี (ประมาณ 2.5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 500 ) รดลงดินทุกๆ 10 – 15 วันครั้ง
– [ ] ใช้บำรุงพืชผักสวนครัวทางใบ ใช้ KL-FishPlus+ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ KL-fishplus+ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ไม้ดอกไม้ประดับ ทางใบใช้ KL-FishPlus+ ต่อน้ำ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 7-10 วันครั้ง หลังการให้น้ำ หรือหลังฝนตก การให้ KL-FishPlus+ ในพืชทุกชนิดต้องให้ในขณะที่ดินมีความชื้นเสมอ ห้ามให้ KL-FishPlus+ ในขณะที่พืชขาดน้ำหรือดินไม่มีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับพืชได้ อาจทำให้พืชใบไหม้

การให้ทางดิน ในไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ KL-FishPlus+ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ในไม้ผล การให้ทางใบ KL-FishPlus+ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ KL-fishplus+ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ทางดิน
ใช้ KL-FishPlus+ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

หรือถ้าต้องการฟื้นฟูระบบราก ให้ใช้ KL-FishPlus+ ผสมน้ำ ในอัตรา KL-FishPlus+ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอยขนาดใหญ่ เหมือนกับบัวรดน้ำ หรือรดลงดินบริเวณโคนต้นทุก 10 -15 วันครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ทางใบ ต่อไป ทุก 7-10 วันครั้ง จะช่ายฟื้นฟูต้นอย่างรวดเร็ว