วิธี & อัตราการใช้

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเกษตรเลิฟ

วิธีใช้น้ำหมักปลาทะเล

วิธีใช้ KL-FishPlus
น้ำหมักปลาทะเล

การกำจัดหนอนกินผัก

วิธีใช้ KL-BioPC
สูตรควบคุมแมลงศัตรูพืช

สมุนไพรรักษาโรคพืช

วิธีใช้ KL-ProtekRa
สูตรป้องกันเชื้อราในพืช

การใช้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลง

วิธีใช้ wood vinegar
น้ำส้มควันไม้