Biostimulant From The Sea

 ซีครอป ตราเกษตรเลิฟ สารสกัดชีวอินทรีย์เข้มข้น
ไคโตซานพืช

ไคโตซานช่วยพืชทนต่อความเครียดที่เกิดจาก

เชื้อราก่อโรค ความแห้งแล้ง เค็มปุ๋ย อากาศหนาว

สารเสริมประสิทธิภาพพืชและดิน

ไคโตซานพืช

Chitosan สารกระตุ้นเชิงชีวภาพ พืชแข็งแรง ประหยัดปุ๋ย ยา

ไคโตซานเป็น Biomaterials สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไคโตซานสารเสริมประสิทธิภาพ ปุ๋ย ยา สารชีวภัณฑ์ ไคโตซานสารกระตุ้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคและแมลงศัตรูพืช ไคโตซานสกัดจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์.

แมตเตอร์ดี ฮิวมัส

Matter-D ฮิวมัสอุดมด้วยจุลินทรีย์ดี

ต้านทานโรคจากเชื้อราในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหาร

สารเสริมประสิทธิภาพพืชและดิน

Matter-D สารปรับปรุงดินลดปัญหาโรคเชื้อราในดิน

แมตเตอร์ดี อินทรีย์วัตถุที่อุดมด้วยจุลินทรีย์ดี ผงอินทรีย์ออแกนิคที่เข้มข้นด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ Matter D เป็นสารปรับสภาพดินคุณภาพสูง มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มกิจกรรมย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสวน เช่น ใบยางพารา ใบปาล์ม เศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

.

ประโยชน์ของสารเร่งเชิงชีวภาพ

Biostimulants สารเร่งเชิงชีวภาพสำหรับพืช คืออะไร สำคัญอย่างไร

Biostimulants คือสารที่ใส่ลงในดิน วัสดุปลูก หรือฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ(ที่ไม่ใช่ปุ๋ย หรือธาตุอาหารต่างๆ )แล้วช่วยปรับขบวนการต่างๆภายในพืช ทำให้พืชมีศักยภาพการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อรา แบคทีเรียเชื้อสาเหตุก่อให้เกิดโรค และเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน แห้งแล้ง ร้อนจัด หนาวเย็น ต่างๆ

ประโยชน์ของสาร Biostimulants

ปัญหาการใส่ปุ๋ยเคมี(ที่มีราคาแพงขึ้นทุกวัน)คือการสูญเสียไปกับสภาพแวดล้อมและแปรสภาพไปอยู่ในรูปที่พืชกินไม่ได้

 • สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อมเช่น ระเหิดไปในอากาศ ถูกชะล้างไปกับน้ำฝน หรือการกร่อนดิน
 • แปรสภาพไปอยู่ในรูปที่พืชกินไม่ได้ เช่นการทำปฏิกิริยาเคมีของฟอสฟอรัสกับจุลธาตุในดินด่างเกิดตกตะกอนเป็นของแข็ง พืชดูดซับไปใช้ไม่ได้ ทำให้พืชที่ปลูกในดินประเภทนี้มักขาดจุลธาตุ

การใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลต้องอาศัยการจัดการที่ดี ซึ่งมีหลักปฏิบัติอยู่ 4 อย่างดังนี้

 • ชนิดปุ๋ย
 • อัตราปุ๋ย
 • จังหวะเวลาในการใส่
 • บริเวณที่ใส่

ซึ่งเป็นหลักบริหารจัดการเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ยังมีอีกวิธีที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพให้พืชดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได้มากขึ้น คือการใช้ สารเร่งเชิงชีวภาพ (Biostimulants) เป็นสารที่ช่วยให้พืชเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตได้โดยประโยชน์ของสาร Biostimulants เพิ่มความสามารถต่อไปนี้ให้พืช

 1. เพิ่มประสิทธิภาพของรากในการดูดธาตุอาหาร
 2. เพิ่มความต้านทานต่อโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน
 3. ช่วยพืชให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน
 4. เพิ่มความสามารถในการนำธาตุอาหารไปใช้
 5. พิ่มการเจริญเติบโตของรากและส่วนที่เหนือดิน

จะเห็นว่าสารเร่งเชิงชีวภาพสามารถแก้ปัญหาที่สารเคมีทำไม่ได้เช่น การปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงอยู่ในดิน การกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช(ทำหน้าที่คล้ายวัคซีนพืช) รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มความสามารถในด้านชีวเคมีในดินที่เกิดจากจุลินทรีย์ดิน

เกษตรเลิฟเราช่วยคุณสร้างสวนในฝัน

Nutrition & Biostimulant,Ocean Sourced.