เราให้บริการ ข้อมูล คำแนะนำ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

SAFE AND SUSTAINABLE

What’s Inside

Natural Solutions for Natural Problems

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Best Selling Products

ปุ๋ยหมักปลา

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตรปลาทะเล

ปุ๋ยหมักปลาทะเล สูตรเข้มข้นใช้เร่งโต สร้างการเจริญเติบโตในพืชทุกชนิด ใช้บำรุงฟื้นฟูไม้ผลหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไคโตซาน

สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงศัตูรพืช ลดการใช้ปุ๋ยยา ลดต้นทุนด้านการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต

ไตรโคเดอร์มา

สารชีวภัณฑ์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช

จุลินทรีย์ธรรมชาติช่วยควบคุม กำจัดเชื้อราก่อโรคและแมลงศัตรูพืช ปลอดภัย ใช้ในเกษตรอินทรีย์ได้ ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดสารพิษตกค้างในผลิต

WHAT THEY SAY…

คำรับรองจากลูกค้าของเรา

รีวิว ไคโคซานพืช
รีวิว ปุ๋ยหมักปลา
ไคโตซานพืช

From The Blog

ส่งข้อความหาเรา