เรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ด้านการเกษตร

เรามุ่งมั่นคัดสรร รวบรวม ความรู้ด้านการเกษตรจากแหล่งที่เชื้อถือได้ อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Agriculture Library

ศูนย์รวมความรู้การทำเกษตร ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช โรคพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืช การทำ เกษตรอินทรีย์

คู่มือการปลูกพืช

ไม้ผล

 • ทุเรียน

พืชไร่

 • ข้าว

ไม้ดอกไม้ประดับ

 • ดาวเรือง
 • กุหลาบ

พืชผักสวนครัว

 • คะน้า
 • กวางตุ้ง
 • พริก

แคคตัส

 • ไม้อวบน้ำ & แคคตัส

กล้วยไม้

 • กล้วยไม้

ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน
 • ฟอสฟอรัส
 • โปแตสเซียม

ธาตุอาหารรอง

 • รู้จักธาตุอาหารรอง
 • Mg
 • Ca

ธาตุอาหารเสริม

 • ธาตุอาหารเสริม
 • Zn

การทำเกษตรอินทรีย์

หลักการเกษตอินทรีย์

 • เริ่มต้นทำเกษตอินทรีย์
 • พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยในเกษตอินทรีย์

 • ปุ๋ยที่ใช้ในเกษตรอินทรีย์
 • รวมวิธีทำปุ๋ยอินทรีย์

จัดการโรคแมลงแบบอินทรีย์

 • จัดการแมลงในระบบอินทรีย์
 • การจัดการโรคพืชในระบบอินทรีย์

การจัดการแมลงศัตรูพืช

หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์

 • หลัการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์

สมุนไพรไล่แมลงแบบอินทรีย์

 • รวมสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช

จัดการแมลงศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์

 • การใช้บิวเวอร์เรียควบคุม กำจัดแมลงศัตรูพืช
 • การใช้เมธาไรเซียมกำจัดแมลง

การจัดการโรคพืช

รู้จักสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช

 • สาเหตุของโรคพืชแต่ละชนิด
 • โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
 • โรคพืชสาเหตุจากแบคทีเรีย
 • โรคพืชสาเหตุจากเชื้อไวรัส

การจัดการโรคพืชด้วยสารเคมี

 • ความปลอดภัย
 • การเลือกสารเคมีให้ถูกกับโรค

การป้องกันและจัดการโรคพืชด้วยสารชีวภัณฑ์

 • การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ส่งข้อความหาเรา