Beauveria Bassiana เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

เชื้อราบิวเวอร์เรีย จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช สารกำจัดแมลงอินทรีย์ออแกนิค

บิวเวอร์เรีย คืออะไร :

บิวเวอร์เรียคือเชื้อราชนิดหนึ่งมีสปอร์เส้นใย สีขาว สามารถทำลายแมลง ก่อให้เกิดโรคในแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยผลิต เอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte)

เชื้อราบิวเวอร์เรีย
เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า

บิวเวอร์เรีย เชื้อราฆ่าแมลง

เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อราที่มีสีขาว เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 20-27 องศาเซลเซียสเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงหรือทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด อาทิเช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน บั่ว ปลวก หนอนผีเสื้อ ไรขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

บิวเวอร์เรีย ทำลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างไร

เมื่อแมลงได้รับสปอร์ของเชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยสัมผัสทางผนังลำตัว รูหายใจ หรือผ่านทางบาดแผลบนผนังลำตัว เข้าสู่ร่างกายได้แล้ว ด้วยความชื้นที่เหมาะสมต่อการงอกของสปอร์ เชื้อราบิวเวอร์เรีย สปอร์จะงอกแทงทะลุผนังของแมลงและสร้างเส้นใยจำนวนมากในตัวแมลง ส่งผลให้แมลงตายในที่สุด

แมลงที่ติดเชื้อและตาย เส้นใยของเชื้อราบิวเวอร์เรียจะแทงทะลุผนังลำตัวออกมาอยู่นอกตัวแมลง สปอร์เหล่านี้จะแพร่กระจาย และขยายพันธุ์ต่อได้ โดยอาศัยลม ฝน หรือตัวแมลง และเมื่อสปอร์เชื้อราได้รับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกและทำลายแมลงศัตรูพืชต่อไป

บิวเวอร์เรีย
ลักษณะแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอร์เข้าทำลาย ภาพจาก wikipedia

บิวเวอร์เรีย สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญได้หลายชนิด เช่น

แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้า ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ หนอนห่อใบ แมลงหล่า แมลงสิง ด้วงหมักผัก ทั้งช่วงตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

เชื้อราบิวเวอร์เรีย กำจัด เพลี้ยไฟ
การกำจัดแมลงหวี่ขาว
เชื้อราบิวเวอร์เรีย กำจัดหนอนผีเสื้อ
แมลงบั่ว
บิวเวอร์เรีย กำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยจั๊กจั่น
การกำจัดปลวกด้วยบิวเวอร์เรีย
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
หนอนเจาะเสมอฝ้าย
แมลงค่อมทอง
เพลี้ยอ่อน
ไรแดง

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ดีอย่างไร

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์กำจัดแมลงที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ปราศจากสารพิษตกค้างในผลผลิต อยู่ในแปลงได้นาน ขยายพันธุ์และแพร่กระจายโดยอาศัย ลม ฝน สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชได้ต่อไป

บิวเวอร์เรีย
เชื้อราบิวเวอร์เรีย ที่ขยายเชื้อบนเมล็ดข้าว

เชื้อราบิวเวอร์เรียใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิผล

 • คววฉีดพ่นช่วงเย็น แดดอ่อนๆ อุณภูมิไม่เกิน 38 องศา มีความชื้นในอากาศมากกว่า 80 เปอร์เซ็น เนื่องจากเชื้อราบิวเวอร์เรียเป็นสิ่งมีชีวิต อุณภูมิและความชื้นมีผลต่อความอยู่รอดของเชื้อรา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำลายแมลง
 • ก่อนใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ควรสำรวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชก่อน เมื่อพบแมลงศัตรูพืชจึงค่อยพ่นเชื้อบิวเวอร์เรีย เพราะเชื้อราบิวเวอร์เรีย มีฤทธิ์ทำลายแมลงแบบไม่เฉพาะเจาะจง ทำลายแมลงได้ทุกชนิด รวมทั้งแมลงที่เป็นประโยชน์ด้วย ควรพ่นเชื้อบิวเวอร์เรียเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • ฉีดเชื้อราให้โดนตัวแมลง จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเชื้อจะทำลายแมลงจากการสัมผัส
 • เลือกใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียบริษุทธิ์ เชื้อแข็งแรงและมีปริมาณเชื้อมากเพียงพอ

บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า เชื้อรากำจัดแมลงในรูปผงสปอร์แห้ง สำเร็จรูป

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ชนิดผงสปอร์แห้งสำเร็จรูป คือการขยายเชื้อในปริมาณมากเพื่อแยกเอาสปอร์ที่ได้จากการขยายเชื้อมาทำให้อยู่ในรูปผงแห้ง ใช้งานง่าย โดยใช้ผงบิวเวอร์เรียผสมน้ำในอัตราแนะนำ และนำไปฉีดพ่นทำลายแมลงได้ทันที

เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า สำเร็จรูป FUNGI-B (ฟังกิ-บี) ดีอย่างไร

 1. ขยายเชื้อในอาหารสูตรพิเศษที่ให้ปริมาณเชื้อ(สร้างสปอร์จำนวนมาก)
 2. ปกป้องสปอร์ของเชื้อ จากแสงแดด รังสี UV จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วย Biopolymer (ฟิมส์บางๆที่สกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัย)
 3. ผสมสารพาที่ช่วยยืดอายุเชื้อ เพิ่มอัตราการงอกของเชื้อ ช่วยนำเชื้อสัมผัสแมลงได้ดียิ่งขึ้น
 4. เก็บได้ในห้องปกติ หลีกเลี่ยงโดนแสงแดด นานถึง 6 เดือน และเก็บในตู้เย็นที่ 4 องศา (ในช่องแช่ผัก)ได้นาน 1 ปี
 5. ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมน้ำในอัตราแนะนำ และนำไปฉีดพ่นได้ทันที เมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

วิธีใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย สำเร็จรูป Fungi-B

 • สำรวจก่อนฉีดพ่น ตรวจดูปริมาณแมลงศัตรูพืช ถ้าพบปริมาณแมลงศัตรูพืช 5 ตัว ต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว ไม่ต้องฉีดพ่น
 • ถ้าพบแมลงศัตรูพืชมากกว่า 5 ตัวต่อศัตรูธรรมชาติ 1 ตัว และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช ให้ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย Fungi-b ในอัตรา 50-100 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
 • ฉีดพ่นช่วงเย็น แสงแดดอ่อน เป็นช่วงอุณภูมิต่ำความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดต่อการงอกของเชื้อรา ถ้าความชื้นน้อยให้รดน้ำแปลงปลูกก่อนฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชให้ได้ผล
 • สำรวจแปลงหลังฉีดพ่น 3 วันและ 7 วัน ดูว่าศัตรูพืชถูกทำลายด้วยเชื้อราหรือไม่ โดยแมลงศัตรูพืชที่ถูกเชื้อราทำลาย จะอยู่นิ่ง มีอาการผิดปกติ และอาจมีเชื้อราสีขาวงอกออกมาปกคลุมตัวแมลง
 • ถ้าดูแล้วแมลงศัตรูพืชไม่ตาย หรือมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น ให้ฉีดพ่นเชื้อราซ้ำ และสำรวจหลังฉีดพ่น 3 วัน 7 วัน ถ้าพบการเพิ่มของแมลงศัตรูพืช หรือการระบาดยังไม่ลดลง ให้ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง และสำรวจหลังการฉีดพ่น ถ้าพบแนวโน้มของแมลงลดลง ก็ให้หยุดฉีด
บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า
การฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย