เชื้อราบิวเวอร์เรีย

เชื้อราบิวเวอร์เรียทีขยายเชื้อบนข้าวสุก

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราฆ่าแมลง

เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นเชื้อราที่มีสีขาว เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 20-27 องศาเซลเซียสเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงหรือทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด อาทิเช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน บั่ว ปลวก หนอนผีเสื้อ ไรขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลักษณะของเส้นใย และสปอร์มีสีขาว จัดเป็นเชื้อประเภท Saprophyte อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง

เชื้อราบิวเวอเรีย คือ อะไร

          เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก “เชื้อราทำลายแมลง” สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิดทำลายแมลงโดยผลิต เอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte)

การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียอย่างง่ายในถุงพลาสติก
เชื้อราบิวเวอร์เรีย ที่ขยายเชื้อด้วยข้าวสุก

ส่งข้อความหาเรา