ประโยชน์ 7 อย่างเมื่อใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียน

ปุ๋ยคอกใส่ทุเรียน

ประโยชน์ 7 อย่างเมื่อใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียน

ทำไมต้องใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียนใส่แล้วได้อะไรถ้าไม่ใส่ได้ใหม เป็นคำถามที่ชาวสวนทุเรียนมือใหม่สงสัย เพราะอาจเคยได้รับความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับปุ๋ยคอก เช่น ใส่แล้วทำให้ทุเรียนเสี่ยงต่อการเป็นโรครากเน่าโคนเน่า หรือ ปุ๋ยคอกทำให้ทุเรียนใบเหลือง ถึงขั่นแนะนำกันเลยว่า ให้หลีกเลี่ยงใส่ปุ๋ยคอกในทุเรียนกันเลย

ปุ๋ยคอกมีประโยชน์อย่างไรสำหรับชาวสวนทุเรียน

 • ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน จากข้อมูลทางวิชาการพบว่าดินควรมีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าดินส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีอินทรีย์วัตถุไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์
 • เพื่อเติมธาตุอาหารให้ดิน โดยเฉพาะธาตุอาหารรองและจุลธาตุเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ (เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการทำผลผลิตโดยตรง ผลผลิตจะมีคุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุเรียนได้รับธาตุเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ )
 • เพิ่มความสามารถในการกับเก็บน้ำ ความสามารถในการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มระยะเวลาการกินอาหารให้ราก
 • เพิ่มความสามารถในการกักเก็บปุ๋ย ไม่ให้สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ง่ายๆ เช่น ระเหยไปในอากาศ หรือซึมไปในดินจนเลยราก และสูญเสียไปกับน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจของรากทุเรียน ปุ๋ยคอกจะช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับรากทำได้สะดวก ส่งผลให้ทุเรียนได้รับธาตุออกซิเจนเพียงพอ
 • ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เพราะการใส่ปุ๋ยคอกในสวนทุเรียนเป็นประจำ จะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
 • เป็นการสร้างสวนทุเรียนที่ยั่งยืน เมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ นั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์

สรุปประโยชน์ 7 อย่างที่จะได้จากการใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียน

 1. เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน
 2. เพิ่มธาตุอาหารให้ดิน โดยเฉพาะธาตุรองและพวกจุลธาตุต่างๆ
 3. ช่วยให้ดินกักเก็บน้ำได้มากขึ้น
 4. เพิ่มความสามารถกักเก็บปุ๋ยให้ดิน
 5. ช่วยรากพืชหายใจสะดวก
 6. ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาว
 7. เป็นการสร้างสวนทุเรียนอย่างยั่งยืน

เห็นข้อดีของปุ๋ยคอกกันขนาดนี้แล้ว อย่ากลัวที่จะใส่ปุ๋ยคอกให้กับต้นทุเรียน ขอแค่เราเข้าใจในข้อจำกัดและข้อควรระวังเมื่อต้องใส่ปุ๋ยคอกให้ต้นทุเรียน รวมถึงการเลือกปุ๋ยคอกชนิดต่างๆให้เหมาะกับดินและช่วงการเติบโตของทุเรียน ก็จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากทีเดียว