คู่มือการปลูกพืช

เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำฉีดพ่น การใช้ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ำ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมหรือกำจัดโรคพืช ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกับการผสมในปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่เราต้องเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก รำข้าว และต้องใช้พื้นที่สำหรับผสมคลุกเคล้า หรือไม่สะดวกที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกลงในแปลงปลูกในเวลานี้

Bio Green

January 25, 2020

รวมวิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้ ไตรโคเดอร์มา ในบทความนี้เราได้รวบวิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ในพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ เผื่อใครสนใจเจ้าสารชีวภัณฑ์ตัวนี้แต่ไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไร มาดูกันเลยครับ

Bio Green

January 24, 2020

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร ไตรโคเดอร์มา ที่เราทำการขยายเชื้อโดยการนำหัวเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อผลิตใช้ด้วยตัวเอง

Bio Green

January 24, 2020

ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

ไตรโคเดอร์มา ช่วยให้ต้นทุเรียน ห่างไกลโรครากเน่า โคนเน่า โรครากเน่า โคนเน่า เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และทีสำคัญถ้าต้นทุเรียนที่ถูกเจ้าเชื้อราไฟทอปธอร่าซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เข้าทำลายโดยเฉพาะช่วงหลังเก็บผลผลิต ต้นทุเรียนที่ไว้ลูกมากเกินไป ต้นจะอ่อนแอ เพราะใช้อาหารและพลังงานทั้งหมดไปกับการเลี้ยงลูก เมื่อโดนไฟทอปธอร่าเข้าทำลายช่วงนี้ อาจส่งผลให้ต้นทุเรียนตายได้

Bio Green

January 21, 2020

ไตรโคเดอร์มา คือ

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ เชื้อราดีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราก่อให้เกิดโรคในพืช  เชื้อไตรโคเดอร์มา คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่า ” จุลินทรีย์ ”  จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อรา หรือเรามักเรียกมันว่า ราเขียว เพราะลักษณะสีเขียวของมันนั้นเอง ราเขียวไตรโคเดอร์มาพบได้ในธรรมชาติ

Bio Green

January 20, 2020

การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว 4 อย่างที่ต้องเตียมเพื่อทำฮอโมนไข่เร่งดอกมะนาว ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม ถ้าหาไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้ครับ (น้ำตาลที่ทำจากอ้อยแบบเป็นผงละเอียด) นมเปรี้ยว 3 ขวด แป้งข้าวหมาก 3 ลูก

Bio Green

October 14, 2018

เทคนิคการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกเพื่อชาวนา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและคัดแยกสายพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกให้กับพืช

Bio Green

October 14, 2018

ปุ๋ยชีวภาพ-จุลินทรีย์ตัวน้อยๆ

ปุ๋ยชีวภาพสิ่งมีชีวิตจิ่วที่สามารถทำให้พืชเราโตได้ ปุ๋ยชีวภาพฟังดูเหมือนคุ้ยเคยและรู้จักกันดีเพราผมเชื่อว่าเกษตรกรน่าจะได้ยินกันบ่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่าปุ๋ยชีวภาพแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติเช่นไรถึงจะเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ

Bio Green

October 14, 2018

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัสดุทางการเกษตร อาทิเช่น ฟาง ซังข้าวโพด ทลายปาล์ม ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Bio Green

October 12, 2018
1 2
ส่งข้อความหาเรา