หลักการเลือกปุ๋ยคอกใส่ทุเรียนให้เหมาะกับดิน

หลักการเลือกปุ๋ยคอกใส่ทุเรียน

ถึงจะเป็นปุ๋ยคอกเหมือนกัน แต่นำมาใส่ทุเรียนก็ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยคอกหมัก จากมูลสัตว์แต่ละชนิดจะให้ธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน เช่น

ปุ๋ยคอกจากมูลวัว : จะให้ธาตุไนโตรเจนมากกว่าฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม จุดเด่นปุ๋ยคอกจากมูลวัว คือช่วยปรับปรุงดินได้ดีเยี่ยม เพราะให้อินทรีย์วัตถุสูงมากเมื่อเทียบกับปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ชนิดอื่นๆ

และจากคำแนะนำของนักวิชาการเกษตรที่ได้แนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนปรับปรุงดินโดยการเติมอินทรีย์วัตถุลงในสวนทุกๆปี โดยแนะนำให้ใช้ปุ๋ยหมักจากพืช เพราะมีประสิทธิภาพมากที่ในการปรับปรุงดิน

ดังนั้นการเลือกปุ๋ยคอกใส่ทุเรียนเล็ก แนะนำให้พิจรณาดินว่ามีเปอร์เซ็นต์ของอินทรีย์วัตถุอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือยัง

ปุ๋ยขี้วัว

ถ้าดินขาดอินทรีย์วัตถุการเลือกใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวหรือปุ๋ยหมักจากพืชก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะนอกจากให้ธาตุอาหารต่างๆกับทุเรียนแล้วยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุอีกด้วย

แต่ถ้าดินมีอินทรีย์วัตถุในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์อื่นๆ เช่นมูลหมู ,มูลไก่ใข่ หรือมูลค้างคาว ก็เป็นตัวเลือกที่ดี

ปุ๋ยคอกจากมูลค้างคาว

คำแนะนำ

เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้ดินในระยะยาว การสลับใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ต่างชนิดกันหรือปุ๋ยหมักจากพืช จะช่วยปรับโครงสร้างดินและเติมธาตุอาหารให้ดิน ช่วยสร้างสมดุลในดินทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ