ปุ๋ย
ปุ๋ย
ปุ๋ย
ปุ๋ย
ปุ๋ย

Lastes Tip : Fertilizer Micronutrients

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต เลือกเป็น ใช้ถูก พืชงาม

รู้จักปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตแต่ละขนิด ความแตกต่างและวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับพืช แต่ละชนิด

การใช้แมกนีเซียม
การใช้แมกนีเซียม

การใช้ธาตุแมกนีเซียมอย่างเข้าใจ การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบเพื่อแก้ปัญหาใบเหลือง

แมกนีเซียมในพืช
แมกนีเซียม ในพืชสำคัญอย่างไร

แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่สำคัญของพืช เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวของพืช

ฮอร์โมนไข่
การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

วิธีทำฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกในมะนาว พร้อมวิธีใช้ฮอร์โมนไข่กระตุ้นให้มะนาวออกดอก

All : รวมบทความเรื่องปุ๋ย-ธาตุอาหารพืช

All Article Learning

บทความล่าสุด

ส่งข้อความหาเรา