เทคนิคการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกเพื่อชาวนา สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยและคัดแยกสายพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยราคาถูกให้กับพืช

Bio Green

October 14, 2018

ปุ๋ยชีวภาพ-จุลินทรีย์ตัวน้อยๆ

ปุ๋ยชีวภาพสิ่งมีชีวิตจิ่วที่สามารถทำให้พืชเราโตได้ ปุ๋ยชีวภาพฟังดูเหมือนคุ้ยเคยและรู้จักกันดีเพราผมเชื่อว่าเกษตรกรน่าจะได้ยินกันบ่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่าปุ๋ยชีวภาพแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติเช่นไรถึงจะเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพ

Bio Green

October 14, 2018

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัสดุทางการเกษตร อาทิเช่น ฟาง ซังข้าวโพด ทลายปาล์ม ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Bio Green

October 12, 2018

ปุ๋ยทางใบ คีเลตกรดอะมิโน ทางด่วนในการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างเร่งด่วน

การให้ปุ๋ยทางใบ ในรูปคีเลตกรดอะมิโน เป็นการให้ธาตุอาหารโดยตรงกับแหล่งผลิต พืชจึงนำไปใช้ตามต้องการอย่างทันถ่วงที การให้ปุ๋ยทางใบ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ อาจเนื่องด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การให้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้

Bio Green

September 27, 2018
ส่งข้อความหาเรา