อะมิโนน้ำดำ

อะมิโนน้ำดำ สารชีวอินทรีย์สกัดจากปลาทะเล

อะมิโนน้ำดำ ผลิตจากเศษปลาสดที่ได้จากอุตสหกรรมอาหารทะเลสดแปรรูปในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งการทำประมงและส่งออกอาหารทะเลสดที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทยนอกจากปลาทะเลแล้วยังมีส่วนประกอบที่ได้จากพืชผัก เช่น เศษผักผลไม้ในจากโรงงานในท้องถิ่น เช่นชิ้นส่วนสัปปะรด

อะมิโนน้ำดำสารชีวอินทรีย์ จากเกตรเลิฟจึงอุดมได้ด้วยสารอาหารที่ได้จากปลาทะเลและฮอร์โมนจากผักผลไม้ ได้แก่ ออกซิน จิบเบอร์ลิน และ ไซโตไคนิน

โรงงานผลิตของเราอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ เราจึงมีวัตถุดิบสดใหม่ มีคุณภาพ ไม่ผ่านการดองสารที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่นสารฟอร์มาลีน

อะมิโนน้ำดำ ปุ๋ยปลาหมัก

อะมิโนน้ำดำ มีธาตุหลัก ธาตุรอง จุลธาตุ กรดอะมิโน วิตามิน เอนไซม์ และ ฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโต ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสารชีวอินทรีย์ที่มีความปลอดภัย เป็นสารชีวอินทรีย์ที่ช่วยพืชสร้างการเจริญเติบโตและกระตุ้นพืชให้สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองจากโรคและแมลงศัตรูพืช

กระบวนการผลิต อะมิโนน้ำดำ

การผลิตอะมิโนน้ำดำ

2 Step Digestions

เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบคือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เราใช้เศษปลาทะเลสด ในพื้นที่เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดการแช่สารเคมี ข้อดีของปลาทะเลสดคือยังไม่ถูกสกัดเอาโปรตีน และไม่สูญเสียสารอื่นๆที่เกิดจากความร้อนในขบวนการสกัด

อะมิโนน้ำดำ (ปุ๋ยปลาหมัก)

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสารอาหารสำคัญในปลาทะเลที่คุณคาดหวังว่าจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราจะยังอยู่ครบแน่นอน

กระบวนการผลิตอะมิโนน้ำดำ ที่เรียกว่า 2 Step Digestions จะช่วยให้สารชีวอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในปลาทะเลและพืชถูกสกัดและย่อยให้มีโมเลกุลขนาดเล็กทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ทันที

กระบวนการผลิตอะมิโนน้ำดำ

2 Step Digestions เป็นระบบ Cold Process ไม่มีความร้อนในระบบ ใช้จุลินทรีย์ Lactobacillus Plantarum เป็นกลุ่มที่ย่อยโปรตีนได้มีประสิทธิภาพ และ กรดอินทรีย์จากธรรมชาติ (Organic Acid ) ทำให้สารชีวอินทรีย์อะมิโนน้ำดำ เป็นของเหลวที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก

โดยเฉพาะกรดอะมิโนในปริมาณมาก ซึ่งได้จากการย่อยสลายสายโปรตีนจากปลาทะเลจากโมเลกุลขนาดใหญ่ สู่โมเลกุลขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นทั้งธาตุอาหาร เป็นสารคีเลตช่วยให้พืชดูดซึมจุลธาตุในดินได้ และกรดอะมิโนยังช่วยพืชให้เคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆได้สะดวก

นอกจากนี้ ยังมีธาตุอาหารหลักอย่าง ไนโตรเจนในรูปออร์แกนิคไนโตรเจนที่พืชใช้ได้เลย มีแร่ธาตุต่างๆ วิตามิน เอนไซม์ และ ฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโต ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พืชสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

กรดอะมิโนสารคีเลตธรรมชาติ

ขั่นตอนการกรอง

อะมิโนน้ำดำสะดวกในการฉีดพ่น

อะมิโนน้ำดำ สารชีวอินทรีย์เกษตรเลิฟ ผ่านการกรอง 2 ครั้งโดยใช้ตะแกรงกรองความถี่ 120 mesh ก่อนบรรจุ ทำให้ไม่อุดตันหัวฉีด สะดวกในการฉีดพ่นและปล่อยไปกับระบบน้ำ

ในอะมิโนน้ำดำมีอะไร

ธาตุอาหารในอะมิโนน้ำดำ

มีคีเลตธรรมชาติป้องกันจุลธาตุจับตัวเป็นของแข็ง

กรดอะมิโนคีเลต

ในอะมิโนน้ำดำยังมีกรดอะมิโน(L-Amino acid)ที่ทำหน้าที่เป็นสารคีเลต(สารที่จับธาตุอาหารไว้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกริยาที่ทำให้พืชดูดซับไปใช้ไม่ได้)ช่วยลดการขาดธาตุรองและจุลธาตุ

ช่วยให้การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทำได้สะดวก

L-amino acid ในสารสกัดชีวอินทรีย์อะมิโนน้ำดำ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชทำได้สะดวก ทันต่อความต้องการใช้ของพืช เพราะ L-amino acid ในสารชีวอินทรีย์อะมิโนน้ำดำเป็น กรดอะมิโนชนิดเดียวกับที่พืชจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใช้

เมื่อฉีดพ่นทางใบหรือพืชได้รับทางรากพืชจะมองว่าเป็นสิ่งที่พืชสร้างขึ้นมาทำให้ปากใบเปิดรับ ไม่ต่อต้านเหมือนการได้รับสารสังเคราะห์

จุลินทรีย์ก็ต้องการโปรตีน

อะมิโนน้ำดำมีโปรตีนในรูปกรดอะมิโนจำนวนมาก จุลินทรีย์ที่ได้รับโปรตีนจะสมบูรณ์แข็งแรงส่งเสริมให้กิจกรรมในดินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ทำได้ไวก็ปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็ว

ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ดีในดิน

ดินดีคือดินที่มีชีวิต ชีวิตที่ว่านี้คือจุลินทรีย์ในดิน อะมิโนน้ำดำที่อุดมด้วยธาตุอาหารช่วยให้จุลินทรีย์มีสุขภาพสมบูรณ์ มีอาหารที่เพียงพอช่วยให้พวกมันเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว (ปริมาณจุลินทรีย์ในดินสำคัญอย่างไร)

สร้างความสมบูรณ์และสมดุลให้ดิน

อะมิโนน้ำดำช่วยปรับปรุงดิน

อะมิโนน้ำดำสารชีวอินทรีย์อุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างการเจริญเติบโตในพืชและจุลินทรีย์ในดิน ทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง และจุลธาตุรวมถึงวิตามิน กรดอะมิโน ไขมัน ฮอร์โมนต่างๆที่ได้จากปลาทะเลและพืชผักผลไม้ เมื่อใช้อะมิโนน้ำดำเป็นประจำเท่ากับว่าเราได้เติมธาตุอาหารให้ดินและให้อาหารโภชนาการสูงกับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย การใช้อะมิโนน้ำดำ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง (หรือใช้ถี่กว่านี้ก็ได้) จะทำให้ดินเก็บน้ำและปุ๋ยได้มากขึ้น ช่วยให้รากพืชแผ่ขยายดี สร้างพืชให้เติบโตแบบแข็งแรง ทนทานต่อความเครียด และปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดี

อะมิโนน้ำดำ สารชีวอินทรีย์จากปลาทะเล

สินค้าคุณภาพ คุ้มค่า ราคาประหยัด

การจัดการธาตุอาหารในพืชเป็นเรื่องง่าย


ปัญหาการปลูกพืชสำหรับมือใหม่ที่พบบ่อยที่สุดคือต้นไม้ตายเพราะปุ๋ยเกิน อะมิโนน้ำดำจะช่วยให้การจัดการธาตุอาหารพืชเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องกังวลอาการปุ๋ยเป็นพิษ

ลดต้นทุน


อะมิโนน้ำดำช่วยเพิ่มความสามารถในการกินปุ๋ยให้รากพืช เพิ่มความสามารถกักเก็บปุ๋ยและน้ำ ลดการสูญเสียปุ๋ยในสภาพแวดล้อมทำให้ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช

ลดความเสี่ยงรับสารก่อมะเร็งจากสารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช


อะมิโนน้ำดำส่งเสริมระบบนิเวศในดินให้สมบูรณ์เปลี่ยนดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของดินจะกระตุ้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วยตัวเอง


ให้บรรยากาศและความรู้สึกที่ดีในการทำสวน


คุณจะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อะมิโนน้ำดำ เพราะเป็นสารชีวอินทรีย์ 100 % ไม่ใช่เพียงแค่คุณเท่านั้นที่ปลอดภัยจุลินทรีย์ในดินก็ปลอดภัยด้วยเช่นกัน เมื่อคุณใช้อะมิโนน้ำดำเป็นประจำ จะทำให้ดินและพืชเข้มแข็ง ลดการใช้สารเคมีช่วยให้บรรยากาศในสวนสดชื่น

อะมิโนน้ำดำ

ถ้าสวนของคุณต้องใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นประจำ นั่นเป็นเพราะว่าระบบนิเวศในสวนอ่อนแอทั้งพืชและดิน อะมิโนน้ำดำจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในดินให้สมบูรณ์ส่งเสริมให้พืชแข็งแรงลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ช่วยให้ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น