รวมเคล็ดลับใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

ตาราง การ ใส่ ปุ๋ย ทุเรียน เล็ก

การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มักเป็นปัญหาสำหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ ไม่รู้ว่าต้องใส่ปุ๋ยอะไร ใส่ปริมาณเท่าไหร่ และการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก ในผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่มักเป็นสาเหตุแรกๆที่ทำต้นให้ทุเรียนตาย เนื่องจากใส่มากเกินไป

ดังนั้นในบทความนี้ได้รวบรวมความรู้ต่างๆสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปลูกมือใหม่

วิธีการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

เริ่มใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ได้เมื่อใหร่ ความถี่ในการใส่

เริ่มใส่ครั้งแรกเมื่อทุเรียนเริ่มแตกยอด ใส่เดือนละ 1 ครั้ง หรือแบ่งใส่ทุกๆ 10 วันครั้ง

-ทุเรียนอายุ 1-6 ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้งๆละ 0.5-1 กิโลกรัม ใส่ห่างจากโคนต้น 20-30 เซ็นติเมตร โดยการโรยบางๆรอบๆต้น หลังให้ปุ๋ยต้องให้น้ำตามทุกครั้ง

-ทุเรียน อายุ 6 เดือน – 1 ปี ควรเสริมด้วยปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยคอกก่อนปริมาณต้นละ 0.5-1.5 กิโลกรัม เดือนละครั้ง แล้วหว่านปุ๋ยเคมีตามต้นละ 50 -100 กรัม

ปริมาณปุ๋ยสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ระยะเวลาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

หลักการใส่ปุ๋ยทุเรียนที่ดี คือ ใส่ครั้งละน้อยแต่ใส่บ่อยๆจะให้ผลดีกว่าใส่ครั้งมากๆ ระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กที่เหมาะสม คือ 7-10 วันครั้ง หรือ เดือนละ 1 ครั้ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดการ เพราะสำหรับแปลงทุเรียนขนาดใหญ่ การใส่ปุ๋ยทุเรียนแต่ละครั้งก็มีต้นทุนทั้งเวลาและแรงงาน ที่ต้องจ่าย

ปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็ก

ปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็กในระยะ 1-6 เดือนควรเน้นใส่ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยอินทรีย์ ,ปุ๋ยหมักต่าง เช่นปุ๋ยหมักจากปลาทะเล สำหรับฉีดพ่นทางใบ

ปุ๋ยคอกใส่ทุเรียนเล็ก

ปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็กทางใบ ในกรณีพบว่าต้นทุเรียนไม่สมบูรณ์อาจเกิดจากได้รับทางดินไม่ครบ ควรเสริมทางใบด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล ทุกๆ 7-10 วันครั้ง เนื่องจากปุ๋ยปลาทะเลมีความสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูงและเห็นผลไวหลังฉีดพ่น สำหรับการใช้ปุ๋ยปลาในทุเรียนเล็กนอกจากฉีดพ่นทางใบ การให้ปุ๋ยปลาทางดินก็ให้ผลดีในทุเรียนเล็กเช่นกัน ทุเรียนปลูกใหม่ที่ได้รับปุ๋ยปลาทางดิน ต้นจะรัดไว ระบบรากเดินไว ช่วยให้ทุเรียนเล็กแตกยอดดี

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยปลาทะเลทางดินโดยใช้ผสมน้ำราดลงดินบริเวณโคนต้นทุกๆ 10-15 วันครั้ง ทุเรียนจะตอบสนองต่อปุ๋ยชนิดนี้ดีมากๆ

ตัวอย่างปุ๋ยปลาทะเล คาวบอยแพลนฟูดส์

สูตรปุ๋ยใส่ทุเรียนเล็ก

สูตรปุ๋ยที่เหมาะกับทุเรียนเล็ก ทุเรียนปลูกใหม่ ควรเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูง เช่นปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ,16-16-16 ,15-15-15 หรือปุ๋ยอินทรีย์สูตร 6-3-3 ควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกเมื่อทุเรียนอายุ 3-6 เดือนขึ้นไปเพื่อให้ทุเรียนได้รับธาตุอาหารรองและธาตุเสริมอย่างเพียงพอ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีใส่ทุเรียนเล็ก

ดูตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-3 ใน Shopee

ปุ๋ย 46-0-0 ใส่ทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ย46-0-0 ยูเรียในทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยยูเรียทุเรียนเล็กต้องระวังไม่ใส่มากเกินไป ทุเรียนอายุ3เดือนถ้าต้องการกระตุ้นการแตกยอดสามารถปุ๋ยยูเรียผสมกับสูตรเสมอตามอัตราต่อไปนี้

ใช้ 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15ผสมในอัตรา 1:1 หรือ ใช้ 46-0-0 ผสมกับ 16-16-16 อัตรา 1:1

ใส่เดือนละครั้ง

ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ย 46-0-0 ในทุเรียนเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการใส่ช่วงหน้าฝนเพราะทำให้ยอดอ่อนเลื้อย อวบน้ำ และอ่อนแอ ง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง

ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียนเล็กนั้นจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วง 0-6 เดือนแรก เป็นช่วงที่ระบบรากทุเรียนยังไม่แข็งแรงและมีรากหากินน้อย จึงจำเป็นต้องให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ความเค็มน้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ในที่นี้หมายถึง ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล

ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทุเรียนเล็ก

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คลิกเพิ่มเพื่อน

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มิได้มีประโยชน์เฉพาะทุเรียนเล็กเท่านั้น แต่จากข้อมูลทางวิชาการการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนทุเรียนเป็นประจำเพื่อช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในสวนทุเรียน ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ใช้ปุ๋ยน้อยลง

การใส่ปุ๋ยเคมีทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยเคมีทุเรียนเล็ก

ค้นหาปุ๋ยเคมีใส่ทุเรียนเล็กที่ Lazada หรือ Shopee

การใส่ปุ๋ยเคมีในทุเรียนเล็กควรเริ่มให้เมื่อทุเรียนมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ปุ๋ยเคมีสูตรที่เหมาะสมกับทุเรียนเล็กได้แก่ สูตร 25-7-7 หรือ ใช้ 46-0-0 ผสมกับปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 1:1 ทุเรียนอายุเดือน 6 เดือนขึ้นไปให้เดือนละครั้งๆละ 100-200 กรัมและค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุเรียนอายุมากขึ้น สำหรับทุเรียนอายุ 1 ปีขึ้นไปปริมาณที่ให้ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม เพื่อความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนควรใส่ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์