เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำฉีดพ่น

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อราก่อโรคในดิน

การใช้ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ำ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมหรือกำจัดโรคพืช ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกับการผสมในปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่เราต้องเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก รำข้าว และต้องใช้พื้นที่สำหรับผสมคลุกเคล้า หรือไม่สะดวกที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกลงในแปลงปลูกในเวลานี้

ในบทความนี้เกษตรเลิฟนำเอาเทคนิคและวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสดแบบผสมน้ำแล้วฉีดพ่นมาฝาก

ไตรโคเดอร์มาสดขยายเชื้อในถุงพลาสติก

ให้เราใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 250 กรัม (เชื้อสด 1 ถุง)ต่อน้ำ 50 ลิตร 

ขั่นตอนการใช้เชื้อสดผสมน้ำมีดังนี้ 

 • ใช้เชื้อสด 1 ถุง (250 กรัม ) เติมน้ำลงไปในถุงพอท่วมเชื้อ แล้วขยำเนื้อข้าวให้แตกออกเพื่อล้างเอาเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะได้น้ำเชื้อสีเขียวเข้ม ให้กรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนตาถี่ๆ เพื่อป้องกันการอุดตันหัวฉีดเวลานำไปใช้ จากนั้นล้างกากเชื้ออีกครั้งด้วยน้ำอีกนิดหน่อนเพื่อให้เชื้อหลุดจากเมล็ดข้าวหมด แล้งเติมน้ำให้ครบ 50 ลิตร ก่อนนำไปใช้
วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

การนำน้ำเชื้อสดไปใช้งาน

การฉีดพ่นลงในกระบะเพาะกล้า กระถางปลูก หรือถุงปลูก ช่วยควบคลุมเชื้อก่อโรคในดิน ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด

 • ให้ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้า หลังจากที่เราหยอดเมล็ดแล้ว และในระหว่างที่ต้นกล้ากำลังเจริญเติบโต
 • การฉีดพ่นน้ำเชื้อสดในถุงปลูกหรือกระถาง ให้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกและในระหว่างการเจริญเติบโต โดยฉีดพ่นให้ดินเปียกชุ่ม

การฉีดพ่นลงในหลุมปลูก

 • ฉีดพ่นหลังจากทำการเพาะเมล็ดแล้ว โดยฉีดพ่นให้ดินเปียกชุ่ม
 • ฉีดพ่นหลังเชื้อสดลงในหลุมปลูกหลังจากย้ายกล้าลงหลุมแล้ว ให้ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดที่ผสมน้ำแล้วให้ดินเปียกชุ่ม

การฉีดพ่นลงแปลงเพาะปลูกพืช

 • ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงแปลงปลูกพืชหลังจากหว่านเมล็ด แล้วให้คลุมแปลงด้วยฟาง โดยฉีดพ่นน้ำเชื้อสดผสมแล้วในอัตรา 10-20ลิตร/100 ตารางเมตร แล้วให้รดน้ำตามทันที
 • ฉีดพ่นเชื้อสดลงแปลงปลูกใน อัตรา 10-20ลิตร/100 ตารางเมตร ก่อนคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ
 • การฉีดพ่นกรณีที่พืชกำลังเจริญเติบโต ให้ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงแปลง ในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร

การฉีดพ่นเชื้อสดโคนต้นพืชและฉีดลงดินใต้บริเวณทรงพุ่ม

 • ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดที่บริเวณโคนต้นพืชโดยให้ผิวดินพอเปียกชื้น
 • ฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงดินใต้ทรงพุ่ม และ ชายทรงพุ่มโดยฉีดพ่นให้ดินเปียกชื้น

เคล็ดลับการใช้เชื้อราไตรโคเดร์มาสด ให้ได้ผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ควนฉีดพ่นในเวลาที่มีแดดอ่อน หรือ ช่วงเวลาเย็นในกรณีที่บริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย
 • ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ควรให้น้ำก่อนเพื่อให้ดินมีความชื้อก่อนทำการฉีดพ่นเชื้อ หรือให้น้ำทันทีหลังฉีดพ่น เพื่อให้น้ำพาเชื้อไตรโคเดร์มาที่เราฉีดพ่นลงดิน
ไตรโคเดอร์มามีความปลอดภัย ใช้ในเกษตรอินทรีย์

การใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์ ฉีดพ่นให้กับพืชบ่อยๆ นอกจากช่วยควบคุมการเกิดโรคกับพืชแล้วยังช่วยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วย และในการทำสวนเกษตอินทรีย์ การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงปลูก เมื่อเชื้อมีปริมาณมากก็สามารถควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสเกิดการระบาดของโรคในแปลงปลูก ช่วยให้ลดการใช้สารเคมีลงได้