วิธีใช้ไคโตซานเพียว – Chitosan Pure

ไคโตซานบริสุทธิ์ ไม่ผสมปุ๋ยน้ำ เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ Chitosan Pure ไคโตซานบริสุทธิ์

ไคโตซานบริสุทธิ์ ตราเกษตรเลิฟ

ไคโตซานเพียว

Chitosan Pure

Chitosan Pure ผลิตจากไคโตซาน 100 % ไม่ผสมปุ๋ยน้ำ

ไคโตซานเป็นสารชีวภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบประโยชน์ของไคโตซานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความโดดเด่นของไคโตซาน คือ เป็นสารโพลิเมอร์จากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่เป็นพิษต่อพืช ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้

วิธีใช้ไคโตซานในพืช

การพ่นทางใบ

อัตราการใช้ 10-20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 2 สัปดาห์ครั้ง

เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น หนอนใยผัก หนอนคืบ และอื่นๆ

ใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคพืช เช่นไวรัสโรคพืช แบคที่เรีย เช่นแคงเกอร์ ใบจุด ยับยั้งเชื้อราก่อโรค อาทิเช่น เชื้อราไฟทอปธอร่า ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อรา ฟิวซาเรียม โรคแอนแทรคโนส เมลาโนส ราน้ำค้าง ใบติด ราขาว – โคนเน่า ใบจุด โรคใบสีส้ม ใบลาย โรคใบสีส้มในนาข้าว และโรคอื่นๆ และยังสร้างความต้านทานโรคให้กับพืชที่ยังไม่เป็นโรคได้อีกด้วย

ส่งข้อความหาเรา