วิธีใช้ C-krop ในทุเรียน

c-krop อาหารเสริมทุเรียน

C-krop Bio-Stimulants (Animal Source Amino Acids)

เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้ทุเรียน

เพิ่มความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับทุเรียนของคุณด้วย C-krop

C-krop ->ทุเรียนโตไว แข็งแรง

บำรุงต้นด้วย C-krop เป็นประจำช่วยให้ทุเรียนออกดอกง่าย มีอัตราการติดผลสูง ช่วยต้นให้มีกำลังเลี้ยงดอกและผล

🌵เร่งการเจริญเติบโตในทุเรียนเล็ก ช่วยให้ทุเรียนปลูกใหม่ตั้งตัวได้ไว เร่งสร้างราก ส่งเสริมพัฒนาระบบราก 🌲เร่งแตกยอดใหม่ เพิ่มการดูดน้ำและธาตุอาหารให้ได้มากขึ้น

🌳บำรุงต้นทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตให้สมบูรณ์แข็งแรง ใบเขียว ใช้ทำใบขยายใบอ่อนให้ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ใบอ่อนเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 🌱บำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรง ช่วย🔥ลดความเครียดสภาพอากาศ ที่แปรปรวน เช่น ⛅หนาวจัด ร้อนจัด และช่วยให้ทุเรียนทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี

C-kropใช้ฉีดพ่นทางใบ สามารถดูดซึมได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การสะสมอาหารของใบส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียน เพิ่มความต้านทานต่อสภาพอากาศ (ทนแล้ง ทนอากาศหนาว ปรับตัวเก่ง )เพิ่มกำลังในการเลี้ยงดอก สู่การติดผลที่ดี ช่วยขยายขนาดผล เพิ่มสีเนื้อผลไม้ให้เข้มขึ้น และช่วยเพิ่มความหวาน

ฉีดพ่นC-krop ลงดิน รากดูดซึมได้ทันที เร่งแตกยอด บำรุงต้น ทำใบ สะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ แข็งแรงให้ทุเรียน เตรียมพร้อมทำดอก เพิ่มกำลังเลี้ยงดอกและผล

อัตราการใช้
200 ซีซี : น้ำ 200 ลิตร

🌅พ่นได้ทั้งตอนเช้า และ เย็น 🌇 ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ☀️ และคาดว่าฝนไม่ตก 🌧️ ทุกๆ 7-10 วัน

⚗️ควรใช้กับน้ำที่มีค่า PH ไม่เกิน 6.8

💦ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

❌ไม่แนะนำให้พ่นพร้อมกับสารในกลุ่มคอปเปอร์ ❌

ประโยชย์ของ C-krop

🍃 ช่วยให้ใบหนาและเขียว สำหรับทำใบแก่
💐 ช่วยเพิ่มการสะสมอาหารในต้นให้เหมาะสมช่วงเตรียมดอก
🌾 ช่วยให้พืชสะสมแป้ง น้ำตาล และสร้างฮอร์โมนต่างๆได้ดีขึ้น
🍈 ช่วยเพิ่มคุณภาพของผล
⛅ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศ
🌱 ช่วยให้ใบอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
🌳 ช่วยบำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรง
🌺 ช่วยสร้างสีในไม้ดอกให้เข้มขึ้น
🥕 ช่วยให้การสะสมอาหารดีขึ้น
🌿 ทำใบขยายใบอ่อนให้ใหญ่ขึ้น
💚 ใบเขียวเข้ม โตไว แตกยอด ทำดอก เร่งราก
♻️ ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว
🌵 เร่งการเจริญเติบโตในพืช
🌲 กระตุ้นการแตกยอด
🔥 ลดความเครียดจากสภาพอากาศ เช่น ความแห้งแล้ง , ความร้อน

C-kropใช้ฉีดพ่นทางใบ พืชสามารถดูดซึมได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การสะสมอาหารของใบส่งเสริมการเจริญเติบโตของเรียน เพิ่มความต้านทานต่อสภาพอากาศ (ทนแล้ง ทนอากาศหนาว ปรับตัวเก่ง )เพิ่มกำลังในการเลี้ยงดอก ช่วยในการสร้างราก ช่วยขยายขนาดผล เพิ่มสีเนื้อผลไม้ให้เข้มขึ้น และช่วยเพิ่มความหวาน

C-Krop ฉีดพ่นใบและราก ดูดซึมได้ทันที เร่งแตกยอด โตไว ทำใบ สะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ แข็งแรงให้พืช เตรียมพร้อมทำดอก เพิ่มกำลังเลี้ยงดอกและผล

ข้อแนะนำ

🌅พ่นได้ทั้งตอนเช้า และ เย็น 🌇 ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ☀️ และคาดว่าฝนไม่ตก 🌧️ ทุกๆ 7-10 วัน

⚗️ควรใช้กับน้ำที่มีค่า PH ไม่เกิน 6.8

💦ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

❌ไม่แนะนำให้พ่นพร้อมกับสารในกลุ่มคอปเปอร์ ❌

อัตราการใช้
200 ซีซี : น้ำ 200 ลิตร