วิธีใช้ Trico-Z

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

วิธีใชื้อราไตรโคเดอร์มา

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  (เชื้อไตรโคเดอร์มาสด)

การใช้ไตรโคเดอร์มาสด  (กรณีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อสดในรูปแบบต่างๆ)

 • คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก

ให้ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนักสำหรับบใส่หลุมปลูก อัตรา 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูกพืช ก่อนการหยอดเมล็ดพืช หรือย้ายต้นกล้าลงหลุม

 • หว่านลงแปลงปลูก

ให้ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนัก

แล้วทำการหว่านลงแปลงปลูกก่อนทำการเพาะปลูกด้วยอัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร  หรือหว่านก่อนทำปลูก หรือใช้หว่านในระหว่างการเจริญเติบโตก็ได้เช่นกัน

 • หว่านรอบโคนต้นหรือทรงพุ่มในไม้ผลต่างๆ

ให้ใช้เชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนัก

แล้วนำผงเชื้อที่ผสมแล้วไปหว่านรอบๆโคนต้น หรือบริเวณทรงพุ่มในอัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร เช่นการนำผงเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไปหว่านรอบโคนต้นทุเรียนให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม เพื่อควบคุมโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปธอร่า ( Phytophthora palmivora โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถลดปริมาณเชื้อ ไฟทอปธอร่าลงได้มากกว่า 45-70 เปอร์เซ็นต์

 • ใช้ผสมร่วมกับวัสดุปลูกสำหรับเพาะกล้า

ใช้เชื้อสดที่ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ (อัตราการผสม เชื้อสด : รำข้าว : ปุ๋ยอินทรีย์  1:4:100 โดยน้ำหนัก) ผสมกับดินหรือวัสดุเพาะในอัตรา 1:4 โดยปริมาตร แล้วนำดินหรือวัสดุเพาะที่ได้ไปใส่ในกระบะเพาะเมล็ด ถุง หรือกระถางปลูกพืช

 • คลุกเมล็ดก่อนปลูก

ใช้เชื้อสดอย่างเดียว อัตรา 10 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนแกง ) ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมแล้ว

เติมน้ำ 10 ซีซี ทำการคลุกเคล้าให้เชื้อเคลือบที่เมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูก ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ลดการติดเชื้อก่อโรค ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดี และช่วยเพิ่มน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของผลผลิต ดีกว่าไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

 • การใช้เชื้อสดในรูปน้ำเพื่อฉีดพ่นส่วนบนของพืช เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และผล

ราดลงดิน หรือปล่อยเชื้อไตรโคเดอร์มาไปพร้อมกับการให้น้ำใต้ทรงพุ่มของพืช

ให้ใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำในอัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร กรองน้ำเชื้อด้วยผ้า หรือกระชอนตาถี่ จะได้เชื้อชนิดน้ำสำหรับใช้พ่น รดลงดิน หรือปล่อยไปกับระบบน้ำ

 • ใช้แช่ส่วนขยายพันธุ์พืช เช่น เมล็ด หัว เหง่า แง่ง ท่อนพันธุ์

ให้ใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มาสด ผสมน้ำในอัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วนำส่วนขยายพันธุ์พืชมาแช่ก่อนนำไปปลูก

วิธีใช้ ไตรโค-ซี ชนิดผง เชื้อไตรโคเดอร์มา ชนิดผง  (เชื้อไตรโคเดอร์มาในรูปผงสปอร์แห้ง)

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา แบบผง ละลายน้ำใช้ได้ทันที

 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา แบบผง 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
  ราดโคนต้น ราดลงดินบริเวณทรงใต้ทรงพุ่ม หรือฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
  การฉีดพ่น ถ้าดินหรือบริเวณที่จะฉีดพ่นแห้งมาก ให้รดน้ำพืชก่อนฉีดพ่น หรือ ให้น้ำพืชตามทันที เมื่อฉีดพ่นเสร็จ
  -ถ้าอากาศแห้งแล้งมากและไม่สามารถให้น้ำหลังการฉีดพ่นได้ แนะนำให้ผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาผง ในน้ำทิ้งใว้ 2- 4 ชม. และควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น ช่วงที่แดดไม่ร้อนจัด
  ในกรณีป้องกันและควบคุมการเกิดโรคในพืช แนะนำให้ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน หรืออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
  -กรณีเกิดการระบาดของโรคพืช ให้ใช้ ทุกๆ 3- 5 วันครั้ง ติดต่อกัน 4-5 ครั้งแล้วดูผล
 • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผง 1 กิโลกรัม ผสมรำละเอียด 4 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว 50 – 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้าแล้วคลุมด้วยกระสอบ ทิ้งใว้ 7 วัน นำไปใช้ได้
 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ผงแห้ง 10 -20 กรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม อาจพรมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ผงเชื้อเคลือบติดผิวเมล็ดพันธุ์ได้ดี เพื่อป้องกันเชื้อก่อโรคพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์และเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดิน
 • ช้แช่ท่อนพันธุ์ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผง สำเร็จรูปพร้อมใช้ อัตรา เชื้อผง 50 กรัม / น้ำ 100 ลิตร
 • ใช้เชื้อผงไตรโคเดอร์มา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบๆโคนต้นเพื่อรักษา ป้องกัน โรครากเน่า โคนเน่าในไม้ผล

วิธีการใช้ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ

วิธีการใช้ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ
Emulsion Mineral Oil

อัตราส่วนผสมไตรโคเดอร์มา ต่อน้ำ เท่ากับ 100 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร (ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 200 ลิตร )

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ในการควบคุมโรคพืช

 • โดย ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ลงในกระบะเพาะกล้า กระถาง หรือถุงปลูกพืช: หลังจากหยอดเมล็ดแล้ว หรือในระหว่างที่ต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโต ควรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงดินให้ดินเปียกชุ่มบางกรณีอาจใช้ฉีดพ่นลงในถุงเพาะกล้าหรือกระถางปลูกพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกหรือในระหว่างที่พืชกำลังเจริญเติบโต โดยฉีดให้ดินเปียกชุ่ม คล้ายกับการรดน้ำพืช
 • ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงในหลุมปลูกพืช: หลังจากเพาะเมล็ดหรือย้ายกล้าพืชลงปลูกในหลุมปลูกแล้ว ควรฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ให้ดินในหลุมบริเวณรอบหลุมปลูกเปียกชื้น
 • ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนแปลงปลูกพืชหลังจากหว่านเมล็ด และคลุมแปลงด้วยฟางแล้ว ใช้น้ำ
  เชื้อฉีดพ่นในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร และให้น้ำแก่พืชทันที กรณีที่ต้องการคลุมแปลง
  ปลูกด้วยพลาสติกดำ ให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนแปลงปลูก อัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร
  ก่อนคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ (ต้องรดน้ำให้ดินบนแปลงปลูกมีความชื้น 60-80 เปอร์เซ็นต์ก่อน
  คลุมแปลงได้ก็จะดียิ่งขึ้น) สำหรับกรณีที่พืชกำลังเจริญเติบโตอยู่ในแปลงแล้ว สามารถฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)บนแปลง ในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช
 • ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)โคนต้นพืช: ให้ฉีดพ่นโคนต้นพืชและดินบริเวณรอบโคนต้นพืชจนเปียกชื้น
  (เพื่อป้องกันโรคโคนเน่า) หรือใช้อัตรา 20 ลิตร/100 ตารางเมตร
 • การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)หรือปล่อยไปพร้อมระบบการให้น้ำใต้ทรงพุ่มของพืช: ให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)จนดินใต้ทรงพุ่มเปียกชื้น โดยใช้อัตรา 10-20 ลิตรต่อ 100 ตารางเมตร ควรให้น้ำแก่พืชก่อนและหลัง
  ฉีดพ่นเพื่อให้น้ำพาเชื้อซึมลงดิน และช่วยให้เชื้อเจริญได้ดีในดินที่มีความชื้น การปล่อยเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ไปกับระบบการให้น้ำแก่พืช แบบพ่นฝอยสามารถทำได้ โดยใช้อัตรา 10-20 ลิตรต่อ 100 ตารางเมตร ควรให้น้ำเปล่าประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ดินชื้นก่อนปล่อยน้ำเชื้อ จากนั้นปล่อยน้ำเชื้อจนหมดถังแล้วต้องปล่อยน้ำเปล่าตามอีก 10-15 นาทีเพื่อไล่น้ำเชื้อที่ตกค้างในท่อให้ออกจากระบบท่อให้หมด เพื่อป้องกันเส้นใยของเชื้ออุดตันท่อ
 • การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงส่วนบนของต้นพืช
  ให้เติมสารจับใบลงในน้ำ 5 ซีซี./20 ลิตร ก่อนนำไปฉีดพ่นลงบนใบ กิ่งก้าน ดอก ผล ของพืช เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรค บางกรณีที่มีโรคระบาดรุนแรงอาจใช้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)เข้มข้นกว่าปกติคือ เชื้อสด 200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชทุก 3-7 วัน
 • ชุบ แช่ท่อนพันธุ์พืช หรือพืชหัว พืชเหง้า เช่นมันสำปะหลัง เผือก มัน ขิง ข่า ตะไคร้ หรือเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)อัตรา 200ซีซี/น้ำ20ลิตรโดยแช่ท่อนพันธุ์นาน 15-30นาทีและเมล็ดพันธุ์1-2ชั่วโมงก่อนปลูก
 • หลังปลูกท่อนพันธุ์แล้ว ให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ำอัตรา 100ซีซี/น้ำ20ลิตรให้
  ชุ่มบริเวณที่ปลูกท่อนพันธุ์ลงไป

ข้อแนะนำ

 • ควรฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือบ่ายที่ความร้อนจากแสงแดดเริ่มน้อยลง กรณีที่บริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย
 • ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นเชื้อแห้งมาก ควรให้น้ำพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อนหรือให้น้ำทันทีหลัง
  ฉีดพ่น เพื่อให้น้ำพาเชื้อซึมลงดิน
 • การปล่อยเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ไปกับระบบน้ำหยดอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของหัวน้ำหยด ในกรณีที่มี
  น้ำเชื้อเหลือค้างในท่อ โดยสปอร์จะงอกเป็นเส้นใยไปทำให้อุดตัน จึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำล้างสายและ
  หัวน้ำหยดหลังการใช้ทุกครั้ง
 • การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนดินในแปลงปลูก ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้เชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หว่านคลุกเคล้าไปกับดินในช่วงของการเตรียมแปลงปลูกพืช เมื่อพืชอยู่ในระยะกำลังเจริญเติบโต สามารถ
  ใช้น้ำเชื้อฉีดพ่นลงดินและฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม ใบ ดอก กิ่งก้าน ช่อดอก ผล ได้ทุก10วันหรือ3ครั้ง/เดือน
 • ควรใช้ร่วมกับสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์เท่านั้น สามารถฉีดพ่นร่วมกับฮิวมิคและสาหร่ายผงได้ดีมาก
ส่งข้อความหาเรา