วิธีใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์สำเร็จรูป

อัตราการใช้ ฉีดพ่น การผสมทางดิน การคลุกเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการใช้ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช

วิธีใชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง

Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผง

ละลาน้ำ (Powder wettable)

ไตรโคเดอร์มาเชื้อราดี สามารถควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อราก่อโรคที่อาศัยอยู่ในดิน

Trico-Z ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสปอร์ไตรโคเดอร์มาผสมกับสารพาเพื่อยืดอายุเชื้อและช่วยให้เก็บได้นานขึ้นโดยไม่ต้องแช่เย็น

วิธีใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผงสปอร์แห้ง(ผงละลายน้ำฉีดพ่น หรือ ราดลงดิน)

ใช้คลุกเคล้าเมล็ดพันธุ์

ป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดและขณะเพาะกล้า โดยใช้ Trico-z 10-20 กรัมต่อเมล็ดพืช 1 กิโลกรัม เติมน้ำสะอาดเพื่อให้เชื้อจับติดเมล็ดได้ดี

ผสมกับส่วนผสมอื่นๆ

ใช้ Trico-z ผสมกับรำข้าว ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1 : 4 : 100 โดยน้ำหนัก คลุกเคล้าให้เข้ากันโดยให้มีความชื้นเล็กน้อย หมักกองไว้ในทีร่ม 3 คืน แล้วนำไปใส่ในแปลงปลูกดังนี้

 • ใส่ในแปลงเพาะกล้า หว่านเชื้อไตรโคเดอร์มาบนแปลงเพาะกล้าในอัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร คลุกเคล้ากับดินแล้วหว่านเมล็ด
 • ใช้ผสมดินปลูก ใช้ส่วนผสมของส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 15 กิโลกรัม ต่อดินผสม 1-1.5 ลูกบาศก์เมตร คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปปลูกพืช
 • ใช้รองก้นหลุม ใช้ส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 50-100 กรัม ต่อหลุม/ต้น ในไม้ผล ไม้ยืนต้นใช้ 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม โดยคลุกเคล้ากับดินก้นหลุมแล้วจึงนำพืชลงปลูก ใช้เศษพืชหรือฟางข้าวคลุมบางๆ แล้วรดน้ำเพื่อรักษาความชื้น
 • ใช้หว่านบนแปลงปลูก หรือโรยรอบโคนต้น โดยหว่านส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา รอบโคนต้นหรือระหว่างแถวปลูก อัตรา 10 -15 กรัม /ตารางเมตร แล้วพรวนดินรดน้ำให้ชุ่ม
การผสมน้ำ
 • ฉีดพ่นหรือราดลงดิน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200-400 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงบนดิน
การใช้ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์

ให้ผสม Trico-Z อัตรา 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วปล่อยลงไปพร้อมกับสารละลาย

การใช้ Trico-Z ร่วมกับสารเคมี

ควรใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนหรือหลังการใช้สารเคมีอย่างน้อย 7-10 วัน

วิธีใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ ( Spore Suspensions)

อัตราส่วนผสม Trico-z ชนิดน้ำ ( Spore Suspensions)

อัตราส่วนผสมไตรโคเดอร์มา ต่อน้ำ เท่ากับ 100 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร (ไตรโคเดอร์มา ชนิดน้ำ 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 200 ลิตร )

ใช้ฉีดพ่นลงในกระบะเพาะกล้า กระถาง หรือถุงปลูก หลังจากหยอดเมล็ดแล้ว หรือฉีดพ่นในระหว่างที่ต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโต

ผสม Trico-Z 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ( Trico-Z ชนิดน้ำ 5 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร) ฉีดพ่นหลังหยอดเมล็ดในกระบะเพาะ ถุงปลูกให้ดินเปรียกชุ่ม สามารถฉีดพ่นได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก หรือในระหว่างการเจริญเติบโตของพืช โดยฉีดให้ดินเปรียกชุ่มคล้ายกับการรดน้ำพืช

ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนแปลงปลูกพืชหลังจากหว่านเมล็ด และคลุมแปลงด้วยฟางแล้ว ใช้น้ำ

เชื้อฉีดพ่นในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร และให้น้ำแก่พืชทันที กรณีที่ต้องการคลุมแปลง
ปลูกด้วยพลาสติกดำ ให้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนแปลงปลูก อัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร
ก่อนคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ (ต้องรดน้ำให้ดินบนแปลงปลูกมีความชื้น 60-80 เปอร์เซ็นต์ก่อน
คลุมแปลงได้ก็จะดียิ่งขึ้น) สำหรับกรณีที่พืชกำลังเจริญเติบโตอยู่ในแปลงแล้ว สามารถฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)บนแปลง ในอัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตร ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

ฉีดพ่นโคนต้นพืชและดินบริเวณรอบโคนต้นพืชเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

 ให้ฉีดพ่นโคนต้นพืชและดินบริเวณรอบโคนต้นพืชจนเปียกชื้น (เพื่อป้องกันโรคโคนเน่า) หรือใช้อัตรา 20 ลิตร/100 ตารางเมตร

การฉีดพ่นส่วนบนของต้นพืช

ให้เติมสารจับใบลงในน้ำ 5 ซีซี./20 ลิตร ก่อนนำไปฉีดพ่นลงบนใบ กิ่งก้าน ดอก ผล ของพืช เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรค บางกรณีที่มีโรคระบาดรุนแรงอาจใช้ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)เข้มข้นกว่าปกติคือ เชื้อสด 200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชทุก 3-7 วัน

ชุบ แช่ท่อนพันธุ์พืช หรือพืชหัว พืชเหง้า เช่นมันสำปะหลัง เผือก มัน ขิง ข่า ตะไคร้ หรือเมล็ดพันธุ์

ใช้ Trico-Z ชนิดน้ำ ในอัตรา 200ซีซี/น้ำ20ลิตรโดยแช่ท่อนพันธุ์นาน 15-30นาทีและเมล็ดพันธุ์1-2ชั่วโมงก่อนปลูก และหลังปลูกท่อนพันธุ์แล้ว ให้ฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์มาน้ำในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิด Emulsion Oil

อัตราการผสม Trico-Z เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิด Emulsions Oil

อัตราส่วนผสม Trico-Z ชนิดอิมัลชั่น ต่อน้ำ เท่ากับ 100 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร (ไตรโคเดอร์มา ชนิดอิมัลชั่น 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 200 ลิตร )

การใช้ Trico-Z ชนิดอิมัลชั่น (Emulsions in Mineral Oil)

เหมาะสำหรับการฉีดพ่นส่วนบนของต้นพืช และสภาพอากาศแห้งแล้งในขณะฉีด แต่มีความจำเป็นต้องฉีดพ่นเชื้อเพราะสะดวกเวลานี้ Trico-Z ชนิด Emulsions ตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้ดี

คำแนะ

 • ควรฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือบ่ายที่ความร้อนจากแสงแดดเริ่มน้อยลง กรณีที่บริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย

 • ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นเชื้อแห้งมาก ควรให้น้ำพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อนหรือให้น้ำทันทีหลัง
  ฉีดพ่น เพื่อให้น้ำพาเชื้อซึมลงดิน

 • การปล่อยเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ไปกับระบบน้ำหยดอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของหัวน้ำหยด ในกรณีที่มี
  น้ำเชื้อเหลือค้างในท่อ โดยสปอร์จะงอกเป็นเส้นใยไปทำให้อุดตัน จึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำล้างสายและ
  หัวน้ำหยดหลังการใช้ทุกครั้ง

 • การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา(ชนิดน้ำ)ลงบนดินในแปลงปลูก ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้เชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หว่านคลุกเคล้าไปกับดินในช่วงของการเตรียมแปลงปลูกพืช เมื่อพืชอยู่ในระยะกำลังเจริญเติบโต สามารถ
  ใช้น้ำเชื้อฉีดพ่นลงดินและฉีดให้ทั่วทรงพุ่ม ใบ ดอก กิ่งก้าน ช่อดอก ผล ได้ทุก10วันหรือ3ครั้ง/เดือน

 • ควรใช้ร่วมกับสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์เท่านั้น สามารถฉีดพ่นร่วมกับฮิวมิคและสาหร่ายผงได้ดีมาก