ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

ไตรโคเดอร์มา ชนิดสด
เชื้อไตรโคเดอร์มา สด

ไตรโคเดอร์มา ที่เราทำการขยายเชื้อโดยการนำหัวเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อผลิตใช้ด้วยตัวเอง

ข้อดีของไตรโคเดอร์มาสด

คือปริมาณเชื้อจำนวนมาก และมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าเชื้อพร้อมใช้ในรูปอื่นๆ และมีขั่นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็มีอยู่ในครัวเรือนของเกษตกรอยู่แล้ว อาจหาเพิ่มอีกนิดหน่อย

แต่ข้อเสีย คือ

เชื้อไตรโคเดอร์มา ที่เราขยายเพราะเลี้ยงขึ้นมานั้น เก็บได้นานและถ้าใช้ไม่หมด ถ้าจะเก็บใว้ก็ต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้น และเก็บได้แค่เดือนเดียวเท่านั้น ส่วนใหญ่ถ้าขยายเชื้อด้วยข้าวสุก โดยการหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า เชื้อที่ได้เมื่อเก็บในตู้เย็นเกิน 7 วันจะมีลักษณะที่แฉะ ทำให้นำมากรองใช้ได้ยากกว่า เชื้อที่ผลิตเสร็จใหม่

ในบทความนี้ เกษตรเลิฟมีวิธีทำให้ไตรโคเดอร์มาที่เราทำการขยายเชื้อโดยการเลี้ยงบนข้าวสุก เก็บได้นานถึง 4 เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น และเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายมากๆเลยครับ

วิธีเก็บเชื้อสดให้อยู่ได้นานถึง 4 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

สิ่งที่ต้องใช้

  • ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์พร้อมสำหรับนำไปใส่ให้พืช
  • กระสอบ หรือผ้าใบผืนใหญ่ซักหน่อย
  • เชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราขยายเชื้อ ครบอายุเชื้อเดินเต็มแล้วพร้อมนำมาใช้งาน
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกผ่านการย่อยอย่างสมบูรณ์

วิธีทำก็ง่ายมากๆ ให้เรานำเชื้อสดที่เราใช้ไม่หมดมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์ ปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปใส่ให้พืชได้แล้วโดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช ในอัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน คลุมด้วยผ้าใบ หรือ เก็บในถุงปุ๋ยตั้งใว้ในที่ร่ม ซึ่ววิธีนี้ทำให้เราสามารถเก็บเชื้อไตรโคเดอร์มาสดที่ใช้ไม่หมด ได้นานถึง 4 เดือน โดยที่เชื้อยังมีประสิทธิภาพอยู่

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
วิธีเก็บรักษาเชื้อไตรโคเดอร์มาสด

ในขั้นตอนนี้เราต้องการเก็บเชื้อไตรโคเดอร์สดให้อยู่ได้นาน ห้ามผสมรำข้าวนะครับ เพราะรำจะทำให้เกิดการเน่าเสียครับ

วิธีนำไปใช้

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ให้นำปุ๋ยคอกที่เราผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาสดมาผสมรำ ในอัตรา ปุ๋ยคอกผสมเชื้อสด 100 กิโลกรัม ต่อ รำข้าวละเอียด 5 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างทั่งถึง พรมน้ำให้พอชื้นเพื่อลดการฟุ้ง จากนั้นก็นำไปใช้ได้แล้วครับ นำไปหว่านให้ทั่วแปลงปลูก หรือโรยบริเวณโคนต้นพืช นำไปผสมดินปลูกในหลุมปลูก แล้วแต่ความตอ้งการเลยครับ

รวมวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
ไตรโคเดอร์มาช่วยควบคุมโรคในพืชได้หลายชนิด

**ก่อนนำไปใช้ที่เราต้องเติมรำข้าว เพื่อใช้เป็นอาหารเพิ่มปริมาณเชื้อให้มากขึ้น ครับ***