จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องรู้สิ่งนี้

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ทำมาจากอะไรสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เมื่อคิดจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำไมต้องรู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราจะใช้นี้ทำมาจากอะไร เพราะวัตถุดิบส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เหมาะสมกับพืช และช่วงของการเจริญเติบโต

ในบทความนี้จะบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้น มีประโยชน์อย่างไร ให้ธาตุอาหารอะไรมาก และนำไปใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับช่วงของการเติบโตในพืชแต่ละประเภท

ปุ๋ยอินทรีย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากผักตบชวา หรือ ซากพืชผักผลไม้อื่นๆ

ปุ๋ยอินทรีย์ จากพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตมาจากพืชผักผลไม้ จะให้ธาตุไนโตรเจนมากกว่า ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม และให้ปริมาณธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืชจึงเหมาะสำหรับใช้ปรับปรุงดินมากกว่าใช้เพื่อให้ธาตอาหารหลักกับพืช

ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา

ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากมูลสัตว์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลวัว มูลค้างคาว มุลไก่ มูลหมู หรือ มูลไก่ไข่

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ แต่เป็นเพียงแค่วัตถุดิบอย่างหนึ่งในขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อาจต้องใช้วัตถุดิบมากกว่า1ชนิด ในสัดส่วนที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละแบรนด์ เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มูลสัตว์แต่ละชนิดเป็นวัตถุดิบหลัก ประเภทของมูลสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบทำให้คุณสมบัติปริมาณธาตุอาหารต่างๆ แตกต่างกัน

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัว

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัว

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืชผัก เหมาะสำหรับใช้ในการปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่

ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ ซีพี หมอดิน

ในมูลไก่มีธาตุอาหารต่างๆ ไม่ต่างจากมูลสัตว์อื่นๆ แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มูลไก่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจะให้ปริมาณธาตุอาหารมากกว่ามูลวัวถึง 2 เท่า จึงเหมาะสำหรับเป็นปุ๋ยเร่งโตได้ในพืชทุกชนิด

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลหมู

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลหมู

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มูลสุกรเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต (ใช้ในอัตรามากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นในขบวนการผลิต)จะให้ธาตุฟอสฟอรั (Phosphorus) และ โปแตสเซียม มากกว่า ไนโตรเจน (N)

ช่วยบำรุงรากและหัวของพืช จึงเหมาะสำหรับพืชกินหัว เช่น มันสำปะหลัง มันแกว แครอท มันฝรั่ง ขิง ข่า กระชาย เป็นต้น เหตุผลที่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มูลหมูเป็นวัตถุดิบหลัก ช่วยบำรุงหัวของพืชก็เพราะว่ามีธาตุอาหารหลักอย่างโพแทสเซียม (K) อยู่มากนั่นเอง

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้าวคาวที่ขายใน Shopee

เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสสูงที่สุดในเมื่อเทียบกับปุ๋ยจากมูลสัตว์ชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องการทำดอก หรือผล โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ใช้วัตถุดิบประเภทสัตว์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยใช้ปลาทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก

จะเห็นได้ว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นตัวช่วยให้เราเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับพืชและถูกช่วงจังหวะการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์จากปลาทะเล

สรุป

เมื่อคิดจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สิ่งที่แรกที่ต้องดูก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์นี้ผลิตมาจากอะไร ใช้อะไรเป็นวัตถุดิบหลักหรือมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นอย่างไร จะช่วยให้การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญตรงกับความต้องการของเราอีกด้วย