แมกนีเซียม ในพืชสำคัญอย่างไร

ธาตุแมกนีเซียมในพืช เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวของพืช อาการแบบไหนที่บอกเราว่าพืชขาดธาตุแมกนีเซียม

แมกนีเซียมในพืช
พืชขาดแมกนีเซียมรู้ได้อย่างไร

แมกนีเซียม หรือ ธาตุแมกนีเซียม คือ อะไร

แมกนีเซียม (Magnesium) (Mg) หรือ ธาตุแมกนีเซียม คือ แร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ สามารถพบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นธาตุแมกนีเซียม จึงถือเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตรวมถึงพืชด้วยเช่นกัน

แมกนีเซียม
ปุ๋ยแมกนีเซียม

แมกนีเซียมในพืชสำคัญอย่างไร

ธาตุแมกนีเซียมในพืช เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวของพืช

แมกนีเซียม

หน้าที่ของแมกนีเซียมในพืช คือ

 • ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะ
 • ช่วยในการงอกของเมล็ด
 • ช่วยให้พืชนำดูดซับธาตุเหล็กไปใช้ได้มากขึ้น
 • ช่วยเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น
 • กระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยต่างๆในพืช
 • ช่วยให้พืชทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็นและไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น
 • เสริมสร้างพืชให้สร้างความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ
 • ธาตุแมกนีเซียมมีส่วนสำคัญในการสุกการแก่ของผลผลิต

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในพืช

แมกนีเซียมในพืช
ลักษณะพืชขาดแมกนีเซียม
แมกนีเซียมในพืช
อาการพืชขาดธาตุแมกนีเซียม

แมกนีเซียมไนเตรท ปุ๋ยเกล็ดทางใบ ปุ๋ยเคมี แมกนีเซียม บำรุงต้น เร่งต้น เร่งใบ แตกใบอ่อน ใบเขียว

 • อาการขาดแมกนีเซียม ถ้าพืชขาดธาตุนี้ใบแก่จะเหลือง (แผ่นใบ) แต่เส้นใบเขียว
 • เนื้อเยื่อใบตายเป็นหย่อมๆ เป็นจุดสีน้ำตาล กระจายทั่วใบแก่ เกิดที่ใบแก่ก่อน
 • ใบจะร่วงหล่นเร็ว
 • ผลจะแก่ช้ากว่าปกติ

สภาวะที่ทำให้พืชขาดแมกนีเซียม

มีธาตุแมกนีเซียมในดินต่ำ ส่งผลให้เกิดละลายออกมาในดินได้น้อย เกิดความไม่สมดุลของแร่ธาตุในดิน ในดินมี แคลเซียมโซเดียม โปรแตสเซียมสูง  ทำให้รากพืชดูดซับแมกนีเซียมไปใช้ได้ไม่เต็มที่ อากาศหนาวเย็นทำให้กระบวนการดูดแมกนีเซียมของพืชเกิดช้าลง พืชดูดซับไนโตรเจนไปใช้อย่างรวดเร็ว

ธาตุแมกนีเซียม
ความไม่สมดุลของแร่ธาตุในดินทำให้แมกนีเซียมในดินละลายออกมาน้อย


วิธีแก้พืชขาดแมกนีเซียม

ให้แก้โดยการเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืช เมื่อพบอาการขาดแมกนีเซียม การเสริมแมกนีเซียมให้พืชนอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลของแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมอีกด้วย

ธาตุแมกนีเซียม
การฉีดพ่นแมกนีเซียม

การเสริมแมกนีเซียมให้พืชทำได้ 2 วิธี

การใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมทางดิน :

ปุ๋ยแมกนีเซียม มีหลายแบบปุ๋ยแมกนีเซียมใส่ทางดิน จะเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟต จะมีแมกนีเซียมประมาณ 24-27% มีกำมะถัน 14-18% แหล่งผลิตมีทั้งจีน เยอรมัน จะมีระบุไว้ข้างล่างกระสอบ

แมกนีเซียม
การใส่โดโลไมท์ ช่วยเพิ่มแมกนีเซียมในดิน

การใส่โดโลไมท์เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินให้เป็นกลางซึ่งในโดโลไมท์มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ  (CaMg(Co3)2)  วิธีนี้ก็เป็นการเพิ่มแมกนีเซียมในดินได้เช่นกัน

ปุ๋ยแมกนีเซียมเกรดระบบน้ำ

ปุ๋ยแมกนีเซียม ชนิดนี้จะละลายน้ำดีกว่าแบบแรก มีแมกนีเซียมตั้งแต่ 10-16% มีกำมะถัน 10-12% ปุ๋ยแมกนีเซียมกลุ่มนี้นิยมใช้ในระบบปลูกไฮโดโปรนิก

การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบ :

ปุ๋ยแมกนีเซียมทางใบ เป็นปุ๋ยแมกนีเซียมน้ำ สำหรับฉีดพ่นทางใบโดยเฉพาะ มีหลายเปอร์เซ็นต์  เท่าที่เห็นในท้องตลาดสูงถึง 31% บางยี่ห้อผสมสารจับใบสารเปียกมาพร้อมไม่ต้องเติมสารเหล่านี้เพิ่ม

สั่งซื้อปุ๋ยแมกนีเซียมทางใบคลิกที่นี่