การกำจัดโรคพืช
การกำจัดโรคพืช
การกำจัดโรคพืช

Lastes Tip : Plant Disease Management

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

รวมวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด การฉีดพ่น การผสมน้ำรดลงดิน การคลุกเมล็ดพันธุ์พืช การแช่ท่อนพันธุ์ต่างๆ

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

รวมวิธีใช้เชือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชแต่ละชนิด การเลือกวิธีใช้ให้เหมาะสมช่วยลดการเกิดโรคในพืช

ไตรโคเดอร์มา ชนิดสด
ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

วิธีการเก็บเชื้อไตรโคเดอร์มาสด โดยผสมกับปุ๋ยคอก จะช่วยให้เชื้อสดเก็บได้นานมากกว่า 4 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา สด ผง น้ำ เลือกแบบใหนดี

ไตรโคเดอร์มาแต่ละชนิด มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน มีหลักเกณฑ์เลือกใช้อย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด

All : การจัดการโรคพืช

All Article Learning

บทความล่าสุด

ส่งข้อความหาเรา