แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช

Lastes Tip : Plants Pest Control

รวมยากำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน
รวม ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

รวม ยากำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน ทั้งเคมี สารชีวภัณฑ์ รวมถึงวิธีอื่นๆที่สามารถป้องกันหนอนทำลายผลทุเรียน

หนอน เจาะ ผล ทุเรียน
หนอนเจาะผลทุเรียน ศัตรูทุเรียนที่ต้องระวัง

หนอนเจาะผลทุเรียนสามารถทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลยังเล็กอายุ2 เดือน จนถึงผลใหญ่ ทำให้ผลเน่าและร่วง

เพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน รู้จัก รู้ทัน รับมือได้

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนได้

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน รู้จักก่อนสร้างความเสียหาย การทำลายของหนอนชนิดนี้ทำให้ทุเรียนราคาตกอย่างมาก

All :บทความ : การจัดการแมลงศัตรูพืช

All Article Learning

บทความล่าสุด

ส่งข้อความหาเรา