โบรอน (Boron-B)

หน้าที่สำคัญของโบรอนในพืช

 • ช่วยให้รากพืชสามารถดูดแคลเซียมและนำไปใช้ยังส่วนอื่นได้
 • ช่วยละลายแร่ธาตุแคลเซียมเพื่อให้พืชนำไปใช้ได้
 • ช่วยในการดูดซับไนโตรเจน
 • ช่วยสร้างระบบท่อน้ำท่ออาหารในรากพืช

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุโบรอน อาหารพืช

โบรอนเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุรอง การเพิ่มธาตุโบรอนให้กับพืชจะช่วยปรัปปรุงประสิทธิแคลเซียมในพืช โดยที่โบรอนช่วยเคลื่อนย้ายธาตุแคลเซียมขึ้นไปตามต้นพืชได้ดีกว่าการใช้แคลเซียมเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ในไม้ผลโบรอนยังมีส่วนสำคัญในการออกดอกติดผล ช่วยลดการร่วงของผล ทำให้ติดผลมาก ได้ทรงผลที่ดี

ประโยชน์ของธาตุโบรอนในพืช

 • ช่ วยในการออกดอกการผสมเกสร ช่วยในเรื่องการติดผล
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล
 • ช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนได้มากขึ้น
 • ช่วยในเรื่องการแบ่งเซลล์ในพืช

อาการพืชขาดธาตุโบรอน

 • การเจริญของยอด หรือส่วนที่อ่อนที่สุดเกิดการชะงักการเจิรญเติบโต
 • ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งก้านสั้น และใบชิดกัน
 • พืชมีใบเล็กหนา และเปราะ

อาการพืชได้รับธาตุโบรอนมากเกินไป

แหล่งธาตุโบรอนที่สำคัญของพืช

ธาตุโบรอนสามารถอยู่ในรูปของสารประกอบได้หลายชนิด เช่น

● โบรอนในรูปสารประกอบSodium borate pentahydrate (Na2B4O7·5H2O) ใช้ในการผลิตฉนวนกันความร้อนใยแก้ว

● ในรูปกรดบอริค (boric acid, H3BO3) ใช้ในการผลิตสิ่งทอไฟเบอร์กลาส และใช้เป็นฉนวนเซลลูโลสกันไฟ

● ในรูปสารบอแรกซ์ Sodium borate decahydrate (Na2B4O7·10H2O) ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่รุนแรง

โบรอนที่ใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชมีอยู่ในหลายรูปด้วยกัน เช่น ในรูป กรดบอริก, Sodium borate หรือ Sodium calcium borate

วิธีเติมธาตุโบรอนให้ดินและพืช

ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของธาตุโบรอนในรูปปุ๋ยทางดิน