คลอรีน (Chlorine-Cl.)

หน้าที่สำคัญของคลอรีนในพืช

  • ช่วยเพิ่มความเป็นกรดในเซลล์ทำให้เอนไซม์หลายชนิดทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้พืชอุ้มน้ำได้มากขึ้น
  • คลอรีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตรงควัตถุคลอโรฟิลล์ในคลอโรพลาสต์
  • เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Metabolism)

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ธาตุคลอรีน

ธาตุคลอรีนเป็นธาตุที่ได้รับการยอมรับว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของธาตุอาหารคลอรีน (CL.)

  • เป็นตัวกระตุ้นกิจกรรมของเอ็นไซม์
  • เร่งการสร้างแป้ง
  • ช่วยในการเจริญเติบโตของราก
  • ควบคุมการอุ้มน้ำของเซลล์ในพืช

อาการพืชขาดธาตุคลอรีน

ยอดของใบอ่อนจะเกิดอาการเหี่ยว ตามด้วยอาการใบเหลืองและแห้ง

อาการพืชได้รับธาตุคลอรีนมากเกินไป

อาการได้รับธาตุมากเกินไปปลายใบหรือขอบใบไหม้ใบเปลียนเป็นสีเหลืองและร่วงเป็นจำนวนมาก พืชโตช้า

แหล่งธาตุคลอรีนที่สำคัญของพืช

ปกติดินมักไม่ขาดคลอรีน ดินได้รับคลอรีนจากน้ำฝนและจากปุ๋ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ

วิธีเติมธาตุคลอรีนให้ดินและพืช

ใส่ปุ๋ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบเช่น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (ปุ๋ยสูตร 0-0-60) หรือปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride )(NH4Cl) มีไนโตรเจนทั้งหมด24-26%