ธาตุเหล็กสำหรับพืช (Ferrous-Fe)

หน้าที่สำคัญของธาตุเหล็กในพืช

  • เป็นองค์ประกอบของโปรตีน (ไซโตโครม) ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอน กระบวนการหายใจและสังเคราะห์ด้วยแสง
  • ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์
  • ถ้าพืชขาดธาตุเหล็กจะแสดงอาการที่ใบอ่อนก่อน ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ เส้นใบเขียว
  • อาการธาตุเหล็กเป็นพิษ (ได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป) เซลล์แห้งตายเป็นจุดที่ใบ

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุอาหารเหล็ก

ธาตุเหล็กจัดอยู่ในกลุ่มของจุลธาตุคือเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ขาดไม่ได้ เป็นธาตุที่พบมากในดินแต่เป็นรูปที่ไม่ประโยชน์ต่อพืช ปัญหาการขาดธาตุเหล็กไม่ได้เกิดจากในดินไม่มีธาตุเหล็กแต่เกิดจากความสามารถในการละลายให้อยู่ในรูปที่พืชดูดซับไปใช้ได้ ในดินที่เป็นกรดจัดด่างจัดทำให้พืชขาดธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กจะละลายได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อพืชในดินที่มีค่า PH อยู่ระหว่าง 5.5-5.6 ถ้าต่ำกว่านี้จะทำให้ธาตุเหล็กในดินเป็นพิษต่อพืช ธาตุเหล็กมีความจำเป็นอย่างมากต่อการสร้างเม็ดสีเขียวในพืช ถึงแม้ธาตุเหล็กจะไม่ได้เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ก็ตาม ธาตุเหล็กช่วยกระตุ้นการหายใจการปรุงอาหารของพืชให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์

ประโยชน์ของธาตุเหล็กในพืช

  • ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์และเป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด
  • ช่วยในการดูดธาตุไนโตรเจน
  • เป็นธาตุที่จำเป็นในการสร้างโปรตีนและคลอโรฟิลล์
  • เป็นองค์ประกอบของ (Cytochrome) สำคัญต่อกระบวนการหายใจของพืช

อาการพืชขาดธาตุเหล็ก (Fe)

  • เกิดอาการขาวซีดที่ใบอ่อน จะตายจากยอดลงมา โดยที่ใบล่างยังเขียวอยู่
  • พืชเจริญเติบโตช้า ระบบรากไม่เจริญ

อาการพืชได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป

ปัญหาการได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปมักเกิดในพืชตระกูลแตง พริก ข้วว และมะเขือเทศ พืชเหล่านี้เมื่อได้รับธาตุเหล็กมากจะมีอาการใบด่างลาย ( คล้ายกับอาการ Mosaic ) ใบม้วนเหลืองจากด้านล่าง ซีดเหลืองทั้งใบ

ในข้าวที่ได้รับธาตุเหล็กมากเกินเป็นข้าวที่ปลูกในดินกรดจัด (ดินเปรี้ยวจัด) จะทำให้ใบมีสีเขียวปนน้ำเงินและแห้งอย่างรวดเร็ว มีการเจริญเติบโตของต้นและรากลดลง รากจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

ดินที่มีธาตุเหล็กมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืชได้แก่ ดินทราย , ดินลูกรังที่มีสีแดงหรือสีน้ำตาลเข้ม

แหล่งธาตุเหล็ก(Fe)ที่สำคัญของพืช

ปุ๋ยจุลธาตุเหล็กในรูปคีเลต (Fe chelate) เป็นรูปที่พืชดูดซับนำไปใช้ได้สะดวก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก จะช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ให้ช่วยปลดปล่อยธาตุเหล็กให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืช

วิธีเติมธาตุเหล็กให้ดินและพืช

ฉีดพ่นสารที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบให้กับพืชโดยตรงหรือรดรอบๆต้นพืช วิธีการฉีดพ่นจะให้ผลดีกว่าการให้ทางดิน เนื่องจากพืชนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ทันที ไม่เหมือนทางดินที่ต้องคำนึงถึงค่าความเป็นกรดด่างในดิน และเสี่ยงที่ธาตุเหล็กจะถูกตรึงไว้ในดินในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้

การใส่ปูนขาวเพื่อปรับให้ดินเป็นด่างเล็กน้อยจะช่วยให้พืชดูดซับธาตุเหล็กในดินไปใช้ประโยชน์ได้

การฉีดพ่นธาตุเหล็กในรูปสารประกอบคีเลต (Fe EDTA) ช่วยให้พืชนำธาตุเหล็กไปใช้ได้มากขึ้น