อะมิโนน้ำดำ

฿129.00฿1,180.00

  • มีไนโตรเจนจากปลาทะเลสูง
  • ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโนพืชกินได้ทันที
  • เป็นแหล่งอาหารคุณภาพสำหรับจุลินทรีย์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการกินปุ๋ยของรากพืช
  • ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์

เลือกปริมาตรที่ต้องการ ขนาด 1 ลิตร , 5 ลิตร, 20 ลิตร

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรดอะมิโนพืช อะมิโนพืช

กรดอะมิโนพืช อะมิโนน้ำดำ

อะมิโนพืช ในอะมิโนน้ำดำมีกรดอะมิโนมากกว่า 20 ชนิด เป็นสารชีวอินทรีย์จากปลาทะเลที่ไม่ได้มีดีแค่กรดอะมิโนเท่านั้น เพราะอะมิโนน้ำดำสกัดจากปลาทะเลสดที่ไม่ผ่านกระบวนสกัดเอาสารสำคัญอื่นๆออกไป ในอะมิโนน้ำดำจึงมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อพืช ทั้งธาตุหลัก อย่างไนโตรเจนที่พบมากในรูปของกรดอะมิโน ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม รวมถึงธาตุอาหารรอง จุลธาตุที่ถูกทำให้อยู่ในรูปสารประกอบคีเลตกรดอะมิโน

คีเลตกรดอะมิโนดีอย่างไร

กรดอะมิโนที่พบมากในอะมิโนน้ำดำ จะทำหน้าที่เป็นสารคีเลตจับกับธาตุอาหารแล้วเปลี่ยนให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปสารประกอบคีเลต ซึ่งเป็นรูปที่พืชดูดไปใช้ได้ทันที

ธาตุอาหารในรูปคีเลตกรดอะมิโนเคลื่อนที่เร็ว

กรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในอะมิโนน้ำดำ เป็นกรดอะมิโนชนิดเดียวกับที่พืชต้องสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในขบวนการทางชีวเคมี ดังนั้นธาตุอาหารที่อยู่ในรูปสารประกอบกรดอะมิโนคีเลต พืชจะมองว่าเป็นสิ่งที่พืชสร้างขึ้นมา จึงไม่เกิดการต่อต้าน และทำให้แร่ธาตุในรูปสารประกอบคีเลตกรดอะมิโน เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆที่พืชต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้

กรดอะมิโนช่วยพืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน

ในปัจจุบันสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชเกิดความเครียดและชงักการเจริญเติบโตเมื่อต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัด ร้อนจัดมีความแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้น การให้กรดอะมิโนพืชเป็นประจำจะช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เร็วสามารถสร้างการเติบโตได้ถึงแม้สภาพแวดล้อมในขณะนั้นจะไม่เหมาะสม ช่วยให้พืชเติบโตต่อเนื่องไม่ชะงัก

อะมิโนน้ำดำ มีกรดอะมิโนสูงช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน

จุลินทรีย์ก็ต้องการโปรตีนเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กรดอะมิโนจะทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วกว่าจุลินทรีย์ทีไม่ได้รับโปรตีน ปริมาณจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินเป็นตัวชี้วัดคุณภาพดิน ดินดีดินสมบูรณ์กักเก็บอาหาร น้ำ และปล่อยให้พืชได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของพืชในเวลาที่พืชต้องการ ความสามารถเหล่านี้ต้องอาศัยจุลินทรีย์จำนวนมากในดินเท่านั้น

อะมิโนน้ำดำเพิ่มจุลินทรีย์ดีต่อต้านลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค

ดินคือโลกของสิ่งมีชวิตขนาดเล็ก โรคพืชต่างๆที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียในดินนั่นแสดงว่าในดินมีจุลินทรีย์ที่เป็นพิษมากกว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์พิษที่ก่อโรคมักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรด ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะใช้สารเคมีควบคุมกำจัดก็ไม่หายขาดและกลับมาระบาดอย่างหนักได้ในภายหลัง

การเพิ่มจุลินทรีย์ดีให้มีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นพิษจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช้แต่สารเคมี อะมิโนน้ำดำเป็นแหล่งอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ขยายพันธุ์ไวและมีสุขภาพความแข็งแรง สมบูรณ์ การใช้อะมิโนน้ำดำร่วมกับการใส่จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทีลีส หรือใส่ปุ๋ยหมัก ลงไปในดินจะช่วยให้จุลินทรีย์เหล่านี้เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วจนมีจำนวนมากกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ทำให้ไม่สามารถก่อให้เกิดโรคในพืชได้

อะมิโนน้ำดำช่วยสร้างสมดุลกรด-ด่างในดิน

แร่ธาตุ วิตามิน ฮอร์โมน และกรดอะมิโนที่มีอยู่ในอะมิโนน้ำดำช่วยส่งเสริมกิจกรรมการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์ทำได้มากและเร็ว ช่วยเพิ่มสารฮิวมิกในดิน

อะมิโนน้ำดำ เร่งแตกยอด ส่งเสริมการเจริญเติบโต

อะมิโนน้ำดำมีไนโตรเจนที่อยู่ในรูปกรดอะมิโนที่พืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ทันทีที่ต้องการ และอะมิโนน้ำดำยังช่วยกระตุ้นพัฒนาระบบราก เร่งสร้างรากอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ปริมาตร

"1 ลิตร", "5 ลิตร", "20 ลิตร"