เชื้อราบิวเวอร์เรีย ชนิดผง ขนาด 1 กิโลกรัม

฿299.00

เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Fungi-B) เชื้อราทำลายแมลงศัตรูพืช สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด เช่น

 • เพลี้ยไฟ (Trips)
 • ไรแดง (Red spider mite)
 • แมลงหวี่ขาว (whitefly)
 • เพลี้ยอ่อน (Aphids)
 • เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asiatic cirus phyllid)
 • หนอนศัตรูพืช

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) ชนิดผงสปอร์แห้ง ละลายน้ำฉีดพ่นได้ทันที

Fungi B ตราเกษตรเลิฟ เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จรูป ชนิดผงพร้อมใช้

บิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana)ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ใช้ในเกษตรอินทรีย์ พืชผักออแกนิค ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคปราศจากสารพิษตกค้าง

เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีดีมีประโยชน์ในการเกษตร จัดเป็นพวก”เชื้อราทำลายแมลง” สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ได้แก่

 • เพลี้ยไฟ
 • ไรแดง
 • เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
 • เพลี้ยอ่อน
 • หนอนเจาะสมอฝ้าย
 • เพลี้ยจักจั่น
 • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 • บั่ว
 • ไรขาว
 • หนอนห้อใบ
 • ปลวก
 • แมลงค่อม
 • หนอนผีเสื้อ

เชื้อราบิวเวอร์เรีย ทำลายแมลงโดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte)

การเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย

1. สปอร์เชื้อราจะตกติดอยู่กับผนังลำตัวแมลง เข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว ความชื้นที่เหมาะสมจะทำให้สปอร์งอกและแทงทะลุผนังลำตัว เมื่อเชื้อราเจริญเติมโตในช่องว่างลำตัวแมลง จะก่อให้เกิดเส้นใยมากมายทำลายแมลง
2. เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลง ออกสู่ภายนอกตัวแมลง
3. สปอร์จะแพร่กระจายไปตามลม ฝนหรือติดกับตัวแมลง เชื้อราจึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้และเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม ก็จะทำลายแมลงศัตรู ต่อไป

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียเข้าทำลาย

1. แมลงที่ถูกทำลาย จะแสดงอาการของการเป็นโรค ได้แก่ เบื่ออาหาร กินน้อยลง อ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหว
2. สีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไป ปรากฏจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย
3. พบเส้นใยสีขาว และผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย

ประโยชน์ 

เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถควบคุม และกำจัดแมลงได้มากกว่า 10 ชนิด เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงปากดูดทั้งหลาย เป็นต้น การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ลดสารพิษตกค้างในไม้ผล พืชผัก และเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาการอินทรีย์ออแกนิค

วิธีใช้ Fungi B เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จ ชนิดผงสปอร์แห้ง

1. ใช้ฟังกิบี เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จรูป 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ (กรองเอาเฉพาะน้ำ)
2. ควรให้น้ำแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชม. ก่อนทำการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย
3. นำเชื้อราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง
– พ่นให้ถูกตัวแมลงและศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชอาศัยให้มากที่สุด
– ช่วงเวลาพ่นควรเป็นช่วงเวลาเย็น โดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อรา คือ ความชื้นสูง และแดดอ่อน
4. ให้น้ำกับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น
5. สำรวจแปลงพืช ถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมาย ให้พ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ้ำ

6.ใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

– วิธีเก็บรักษา

 •  เก็บรักษาไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้ถูกแสงแดดจัด
  หากเก็บไว้ 1 เดือนขึ้นไป ให้เก็บไว้ในตู้เย็นชั้นล่างสุด ที่อุณหภูมิ 8-15 องศาเซลเซียส
 • ข้อดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้าง (เชื้อราบิวเวอเรียยังสามารถ กำจัด ปลวก และมดคันไฟ ได้อีกด้วย)
  ข้อจำกัด ความร้อน ความชื้น มีผลต่อการอยู่รอดของเชื้อราและประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช