น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC

฿390.00

KL-BioPC (สูตรป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช)

-ยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ หนอน และดักแด้
-ทำให้หนอน หรือตัวอ่อนไม่ลอกคราบ
-เป็นสารไล่ตัวหนอน และตัวเต็มวัย
-ทำให้หนอนไม่กลืนอาหาร ยับยั้งการกินอาหาร
-ยับยั้งการวางไข่ของตัวเต็มวัย และทำให้การผลิตไข่น้อยลง
-รบกวนการผสมพันธุ์และการสื่อสารเพื่อการผสมพันธุ์

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC (สกัดจากพืชและสัตว์ )

KL-BioPC (สูตรป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช)

น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC ปราศจากสารพิษตกค้าง

น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPc คือผลิตภัณฑ์ได้จากการสกัดสารจากธรรมชาติที่มีฤิทธ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ เป็นสารพิษที่สกัดจากสิ่งมีชีวิต มีความเป็นพิษต่ำต่อศัตรูธรรมชาติ

เนื่องจาก KL-BioPC เป็นสารพิษจากธรรมชาติจึงมีผลต่อการป้องกันและกำจัดแมลงแตกต่างจากการใช้สารเคมี และให้ผลต่อการป้องกันและกำจัดแมลงแต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งการใช้ ผลิตภัณฑ์ KL-BioPC จะมีผลต่อแมลงทุกระยะการเจริญเติบโต แต่ระยะอ่อนหรือตัวหนอนเป็นระยะที่ออ่นแอที่สุด ดังนั้นการใช้ KL-BioPC กับแมลงในระยะนี้ จะได้ผลดีที่สุด

ผลลัพธ์จากการใช้  น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC (สูตรป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช)

– [ ] กระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น หนอนใยผัก หนอนคืบ และอื่นๆ
– [ ] KL-BioPC มีสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชผลิตสารลิกนิน (lignin) และสาร แทนนิน (tannin) ซึ่งเป็นสารทีพืชใช้ในการป้องกันตัวเองจากการถูก ดูด กัด ทำลายจากแมลงศัตรูพืช พืชที่ได้รับ KL-BioPC จะมีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบ- [ ] ยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ หนอน และดักแด้
– [ ] ทำให้หนอน หรือตัวอ่อนไม่ลอกคราบ
– [ ] เป็นสารไล่ตัวหนอน และตัวเต็มวัย
– [ ] ทำให้หนอนไม่กลืนอาหาร (ลดการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร)ยับยั้งการกินอาหาร
– [ ] ยับยั้งการวางไข่ของตัวเต็มวัย และทำให้การผลิตไข่น้อยลง
– [ ] รบกวนการผสมพันธุ์และการสื่อสารเพื่อการผสมพันธุ์

วิธีการใช้ น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC ให้ได้ผลมากที่สุด

– [ ] การฉีดพ่นควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยมากที่สุด
– [ ] ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแสงแดดอ่อน หรือ ช่วงเย็นเท่านั้น
– [ ] ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง การใช้ผลิตภัณฑ์ KL-BioPC เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถลดความเสียหายได้ในทันที เนื่องจากผลิตภัณฑ์ KL-BioPC เป็นสารพิษที่สกัดจากธรรมชาติจึงมีความเป็นพิษต่ำต่อศัตรูธรรมชาติ จึงไม่สามารถฆ่าแมลงให้ตายได้ทันทีเหมือนสารเคมี
– [ ] KL-BioPC เป็นสารสกัดจากธรรมชาติจึงสลายตัวไว ดังนั้นควรฉีดพ่น KL-BioPC ทุกๆ 5-7 วัน/ครั้ง และฉีดต่อเนื่อง3-4 ครั้ง ในกรณีพื้นที่ ที่ฉีดพ่นไม่โดนแสงแดด หรืออยู่ในโรงเก็บ KL-BioPC สามารถออกฤิทธุ์ป้องกันกำจัดแมลงได้อย่างน้อย 3 สัปดาห์

การทำงาน ของ น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC เนื่องจาก KL-BioPC เป็นสารสกัดที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีความเป็นพิษต่ำ จึงไม่สามารถทำให้แมลงตายได้ในทันที แต่มีผลในระยะยาว คือทำให้แมลงลดลงและสลายตัวเร็ว ดังนั้นการใช้ KL-BioPC จึงใช้ป้องกันและกำจัดได้ผลดีในแมลงบางชนิดเท่านั้น สำหรับการใช้ KL-BioPC (สารสกัดจากธรรมชาติสูตรป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช)

เราได้แยกประเภทของแมลงที่ KL-BioPC สามารถควบคุมและกำจัดได้ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามความสามารถในการกำจัดและควบคุมของสารออกฤิทธิ์ใน KL-BioPC

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ KL-BioPC สามารถกำจัดและควบคุมได้ดีที่สุด (สามารถใช้ KL-BioPC เพียงอย่างเดียวก็สามารถควบคุมได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ) ได้แก่

กำจัดหนอนใยผัก

– [ ] หนอนผีเสื้อกัดกินใบชนิดต่างๆ
– [ ] หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว)
– [ ] หนอนใยผัก
– [ ] หนอนชอนใบ
– [ ] หนอนม้วนใบ
– [ ] หนอนบุ้ง
– [ ] หนอนแก้ว
– [ ] หนอนหัวกระโหลก
– [ ] เพลี้ยอ่อน
– [ ] เพลี้ยไก่แจ้

กลุ่มที่ 2 การใช้ น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง KL-BioPC ได้ผลปานกลาง ได้แก่

– [ ] หนอนเจาะสมอฝ้าย
– [ ] หนอนเจาะต้นถั่ว
– [ ] หนอนเจาะดอกกล้วยไม้
– [ ] หนอนเจาะผลมะเขือ
– [ ] หนอนเจาะยอดคะน้า
– [ ] แมลงวันทอง
– [ ] เพลี้ยจั๊กจั่น
– [ ] เพลี้ยไฟ
– [ ] แมลงหวี่ขาว
– [ ] ไรแดง

ข้อควรระวัง ถ้าพบการระบาดมากในแมลงกลุ่มนี้และพืชเกิดความเสียหายมาก การใช้ผลิตภัณฑ์ KL-BioPC อย่างเดียวอาจไม่สามารถควบคุมการระบาดของแมลงกลุ่มได้ ควรใช้สารเคมีสังเคราะห์ร่วมด้วย หรือ ใช้สารชีวภัณฑ์ (เชื้อรา)กำจัดแมลง เช่น เมตาไรเซียม และ บิวเวอเรีย ฉีดพ่นสลับในช่วงที่มีการระบาดร่วมด้วย 1- 2 ครั้ง จากนั้นจึงฉีดพ่นด้วย KL-BioPC

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ การใช้ KL-bioPC กับแมลงในกลุ่มนี้ค่อนค้างได้ผลน้อยได้แก่

– [ ] มวนแดง
– [ ] มวนเขียว
– [ ] ด้วงปีกแข็งกัดใบ
– [ ] หมัดกระโดด
– [ ] ไรสนิม

ใน KL-BioPC มีสารเคมีทีได้จากธรรมชาติชนิดไดบ้าง และมีกลไกการทำงานอย่างไรในการควบคุมศัตรูพืชหนอนและแมลงอย่างไร

น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง,สารกำจัดแมลง,สารสกัดสะเดา,สมุนไพรปราบศัตรูพืช,กำจัดแมลงกินใบ

Kl-BioPC มีสารสกัดจากพืชและสัตว์ ได้แก่ สารอะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนกัดกินใบชนิดต่างๆ และใน KL-BioPC ยังมีสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น (Elicitor) ที่ช่วยกระตุ้นพืช สร้างสารคุ้มกันตัวเองเพื่อป้องกันการกัดกินจากแมลงศัตรูพืชได้แก่ กระตุ้นการสร้างเอ็นไซม์ ไคติเนส เพื่อย่อยสลายเปลือกหุ้มแมลงปีกแข็งต่างๆ กระตุ้นพืชสร้างสารลิกนินเคลือบใบป้องกันการกัดกินจากแมลง และผลิตภัณฑ์ KL-BioPC มีกลิ่นเฉพาะตังซึ่งเป็นกลิ่นของแมลงปีกแข็ง ช่ายไล่แมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย

วิธีการใช้ และอัตราการใช้ KL-BioPC

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ KL-BioPC ฉีดพ่นเมื่อสำรวจพบไข่แมลง หรือ ตัวหนอน 1-2 ตัว/ต้น ให้ใช้ KL-BioPC 20- 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ไม่ต้องผสมสารจับใบ เพราะใน KL-BioPC มีสารที่สามารถทำหน้าที่เป็นสารจับใบที่ได้จากธรรมชาติอยู่แล้ว) ฉีดพ่นทุกๆ 3-5วันครั้ง จำนวน 3-4 ครั้งฉีดพ่นต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้ผลิตภัณฑ์ KL-BioPC ฉีดพ่นในช่วงเย็น เนื่องจากสารใน KL-BioPC จะเสื่อมคุณภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดด

สำหรับแมลงที่ช่วงตัวอ่อนอาศันอยู่ในดิน เช่น ด้วงหมัดผัก เต่าแดง เชื้อจุลินทรีย์ไส้เดือนฝอย และแมลงในดินชนิดอื่นๆ ให้ใช้ KL-BioPC ในอัตรา KL-BioPC 1 ส่วน ต่อน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นลงดิน ให้ทั่วแปลงปลูกเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรย์และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน ก่อนทำการเพราะปลูก อย่างน้อย 2 สัปดาห์