สมุนไพรกําจัดเชื้อราในพืช KL-ProtekRa

฿390.00

ทำไมต้อง KL-ProtekRa สมุนไพรป้องกันราสูตรเข้มข้น
– เพิ่มความต้านทานของพืช
– ลดการขยายพันธ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช
– ยับยั้งเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุของการเกิดโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ
– ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp. สาเหตุโรคเน่าในเมล็ดถั่งเขียว
– ยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนเทรคโนสในมะม่วง
– และยังยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆอีกหลายชนิด ได้แก่ เชื้อ Rhizopus SP (ไรโซปัส-ทำให้เกิดโรคเน่าในพืช ผัก ผลไม้),Fusarium roseum ซึ่งเป็นเชื้อทำให้เกิดโรคเน่าในพืชหัว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และในไม้ผล และเป็นสาเหตุของ โรคเหี่ยว (Fusarium wilt disease) กับพืชล้มลุก และพืชผักหลาย ๆ ชนิด และโรคผลเน่า(Fusarium fruit rot)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา ใน พืช KL-ProtekRa (ผลิตภัณฑ์สูตรป้องกันเชื้อราในพืช)

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติ (สูตรป้องกัน และ รักษาโรคพืชที่เกิดจากราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช)

สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา ใน พืชสมุนไพรกําจัดเชื้อราในพืช เคแอล-โพรเทครา สูตรเข้มข้นพิเศษ (KL-ProtekRa) เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากสมุนไพรที่ให้สารสำคัญในการป้องกันและมีความสามารถในการกำจัดเฃื้อราที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช อาทิเช่น โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose disease) ในมะม่วง กล้วยหอม มะละกอ แก้วมังกร โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ โรคผลเน่าในมะเขือยาว โรคหอมเลื้อยในพืชตระกูลถั่ว ผัก ผลไม้ ไม้ประดับหลายชนิด โรคแอนเทรคโนส ในข้าวโพด โรคเน่าคอดินปอแก้ว โรคแอนเทรคโนสของฝ้าย โรคแอนเทรคโนสในกล้วยไม้

สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา ใน พืช,สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา,ยากันโรครากเน่าทุเรียน,ทุเรียนใบเหลืองจุด,กำจัดเชื้อราต้นไม้,รากเน่าโคนเน่า,สมุนไพร ต้าน เชื้อรา ใน พืช

ปัญหาในการเพาะปลูกพืชเมื่อฝนตกบ่อย ความชื้นสูง ทำให้พืชผักผลไม้ ในไร่สวน เกิดรา โรคใบให้ม ใบจุด เมล็ดด่าง เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว KL-ProtekRa จะช่วยเคลือบใบ ป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มากับน้ำฝน โดยเฉพาะโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลเถาต่างๆ

มีปัญหาโรค
ใบจุด
ใบใหม้
เชื้อราลง

สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา ใน พืช Kl-ProtekRa (สูตรป้องกันราชนิดเข้มข้น)

– [ ] ยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคพืช เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา บางชนิด โดยสารออกฤิทธิ์ใน KL-ProtekRa (สูตรป้องกันเชื้อสาเหตุของโรคพืช ) จะซึมผ่านเข้าทางผิวใบ ลำต้นพืช ช่วยยับยั้งการเกิดโรคพืชในกรณีที่เกิดโรคพืชแล้ว (รักษาโรคพืช)
– [ ] สร้างความต้านทานให้กับพืชที่ยังไม่ติดเชื้อ โดยใน KL-ProteKRa มีสารออกฤิทธิ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ( Elicitor) ต่อพืชได้ ช่วยกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองให้กับพืช ทำให้พืชสามารถผลิตเอนไซม์ และสารเคมีป้องกันตัวเองออกมาหลายชนิด ทำให้พืชลดการถูกคุกคามโดยเชื้อสาเหตุโรคพืชได้

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคพืชได้แก่

– [ ] ไวรัสโรคพืช
– [ ] แบคทีเรียที่ก่อ โรคแคงเกอร์ ใบจุด ที่มักพบพืชตระกูลส้ม มะนาว
– [ ] เชื้อรา เช่น เชื้อไฟทอปธอร่า (Phytophthora) ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้พืชเป็นโรคได้ตั้งแต่ในระยะกล้าของผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ส่วนมากเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอดิน
– [ ] พิเทียม (Pythium spp.) เชื้อ Pythium นั้น สามารถเข้าทำลายพืชได้ ตั้งแต่ระยะเพาะกล้าจนโตเต็มที่แล้ว ถ้าเข้าทำลายเมล็ด จะทำให้เมล็ดเน่าและไม่งอกเลย ส่วนที่เพิ่งงอกจะทำลายส่วนโคนต้น ทำให้ต้นกล้าล้มตาย และเกิดรากเน่า ผักสลัดที่โดนเชื้อ Pythium เข้าทำลาย จะทำให้ลำต้นผักแคระแกรนโตช้ากว่าปกติ ซึ่งบางครั้งก็สังเกตได้ยาก เพราะผักโตช้าเท่ากันหมดทั้งแปลง ทำให้เวลาเก็บเกี่ยวยืดออกไปและส่งผลเสียทางธุรกิจต่อมาโดยไม่รู้ตัว
– [ ] ฟิวซาเรียม (Fusarium) จัดเป็นเชื้อที่สร้างปัญหาและยากต่อการป้องกันกำจัดมากที่สุดตัวหนึ่ง โรคที่สำคัญที่มีสาเหตุจากเชื้อฟิวซาเรียม ได้แก่ โรคตายพรายในกล้วย โรคเหี่ยวในมะเขือเทศ พริก ถั่ว และพืชตระกูลแตง
– [ ] ยับยั้งเชื้อ Botrytis cinerea Rhizopus stolonifer ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่า ที่เกิดจากแบคทีเรีย
– [ ] ยับยั้งและป้องกันการเกิดโรคแอนเทรคโนส เมลาโนส ราน้ำค้าง ใบติด ราขาว รากเน่า โคนเน่า ใบจุด โรคใบสีส้ม ใบลาย

ทำไมต้อง KL-ProtekRa สมุนไพรป้องกันราสูตรเข้มข้น
– [ ] เพิ่มความต้านทานของพืช
– [ ] ลดการขยายพันธ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช
– [ ] ยับยั้งเชื้อ Ralstonia Solanacearum สาเหตุของการเกิดโรคเหี่ยวในมะเขือเทศ
– [ ] ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp. สาเหตุโรคเน่าในเมล็ดถั่งเขียว
– [ ] ยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนเทรคโนสในมะม่วง
– [ ] และยังยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆอีกหลายชนิด ได้แก่ เชื้อ Rhizopus SP(ทำให้เกิดโรคเน่าในพืช ผัก (vegetable) ผลไม้) ‘ Aspergillus niger flavus ‘ Penicillum sp’ Fusarium roseum ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด

KL-ProtekRa มีสาร Xanthones (แซนโธไนท์) สามารถยับยั้งเชื้อ

– [ ] Rhizopus sp. – ไรโซปัส ทำให้เกิดโรคพืชไรโซปัสผลิตเอนไซม์ (enzyme) เพกทิเนส (pectinase) ทำให้เกิดโรคเน่าในพืช ผัก และ ผลไม้
– [ ] Alternaria (Alternaria leaf spot) ทำให้เกิด โรคใบจุดและต้นแห้งไหม้ เป็นเชื้อราตัวหนึ่งทีระบาดแพร่อย่างแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคกับพืชต่างๆ มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะผักต่างๆ สำหรับผักกาดพวก crucifers แล้วเชื้อนี้สามารถเข้าทำลายก่อให้เกิดโรคได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม กะหล่ำดาว บร็อคโคลีผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักกวางตุ้ง ผักกาดหัว รวมไปถึงพวกแรดิช เทอร์นิบ และรูทาบาก้า
– [ ] Fusarium roseum เป็นราอาศัยในดินพบทุกแห่ง เชื้อรา Fusarium สาเหตุโรคพืชเป็นพวกที่เข้าทำลาย และทำให้เกิดโรคทางท่อลำเลียงของพืช ทำให้เกิดโรคเน่า ในหัว เหง้าและรากพืช และเชื้อรา Fusarium เป็นสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ ซึ่งสามารถระบาดและสร้างความเสียหาย ในพืชได้ทั้ง พืชผัก พืชไร่ พืชหัว ไม้ดอกไม้ประดับ และในไม้ผล สามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โรคสำคัญที่เกิดจากรา Fusarium ได้แก่ โรคเหี่ยวในกล้วย โรคเหี่ยงในพริก ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่งลันเตา หัวหอม มันฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล ซึ้งโรคที่พบว่ารา Fusarium ทำความเสียหายมากที่สุดได้แก่ โรคเหี่ยว เกิดกับพืชล้มลุก พืชผักหลายชนิด และโรคผลเน่าที่เกิดขึ้นกับพืชตระกูลแตง

KL-ProtekRa ยังมีสารอื่นอีกหลายชนิดที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อราสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช

ได้แก่ สาร Flavonoids ,สาร Mangifein .สาร Tannin มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราได้ , น้ำมันหอมละเหย (Erqenoi ) และสารในกลุ่ม Flovonoids ได้แก่ สาร Quercetin และสาร 3-L-Pyranoside ซึ่งมีฤิทธ์ต้านแบททีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชเป็นอย่างมาก และยังช่วยเพิ่มความต้านทานในพืช อีกทั้งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นเชื้อสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช

KL-ProtekRa ใช้ได้ในพืชทุกชนิดที่มีปัญหาโรค ใบใหม้ ใบจุด เชื้อราลง ทั้งในพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้

KL-ProtekRa เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี ไม้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้างในพืชผัก เหมือนกับการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อรา

อัตราการใช้ สมุนไพร กํา จัด เชื้อรา ใน พืช KL-ProtekRa ยับยั้งและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา

ใช้ KL-ProtekRa 20 -30 ซีซี (1-2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร (ไม่ต้องผสมสารจับใบ เนื่องจากใน KL-ProteKRa มีสารจากธรรมชาติที่ทำหน้าทีเป็นสารจับใบได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ) ฉีดพ่นทุกๆ 3-5 วันครั้ง จำนวน 3-4 ครั้งต่อเนื่องเพื่อกำจัดและยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ช่วยลดการขยายพันธุ์ของเชื้อรา และจะป้องกันต้นที่ยังไม่เป็นหรือลดความรุนแรงในต้นที่เป็นอยู่แล้วได้

การใช้ KL-ProteKRa (สูตรป้องกันและยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช)เป็นประจำ จะช่วยให้ ช่วยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น เชื้อ Actinomycetes sp. Tricroderma spp. ช่วยให้ลดปริมาณเชื้อที่เป็นสาเหตุโรค อย่างเชื้อ Fusarium เชื้อ Phytophthora spp. ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า ในพืชผัก ไม้ผล พืชไร่หลายชนิด

และทีสำคัญ KL-ProteKRa นอกจากจะช่ายควบคุมป้องกันการเกิดโรคต่างๆในพืชแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตในพืชอีกด้วย เมื่อใช้ KL-ProteKRa เป็นประจำ

– [ ] จะช่วยให้การเจริญเติบโตของพืชดีขึ้น
– [ ] ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ ต้นพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
– [ ] ช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในดิน
– [ ] กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานในเมล็ดพืชที่จะนำไปขยายพันธุ์ ทำให้อัตราการงอกขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น