แมกนีเซียม (Magnesium-Mg.)

หน้าที่สำคัญของแมกนีเซียมในพืช

  • เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์
  • กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ และการสังเคราะห์โปรตีน
  • ถ้าพืชขาดแมกนีเซียม (Mg)ใบอ่อนและยอดจะเหลืองซีด ใบแก่จะมีสีเหลืองเส้นใบสีเขียว ให้ผลผลิตต่ำ

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ธาตุแมกนีเซียม

แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารพืชที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (mobile element ) ธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ที่มีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช

ประโยชน์ของธาตุแมกนีเซียมในพืช

ประโยชน์ของธาตุอาหารแมกนีเซียม

  • เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์
  • ช่วยเคลื่อนย้ายแป้งภายในพืช
  • ช่วยสร้างไขมันและน้ำมันในพืช
  • ช่วยกระตุ้นกระบวนการทำงานเมทาบอลิซึมของพืช

อาการพืชขาดธาตุแมกนีเซียม

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมในมะเขือเทศ
ต้นมะเขือเทศที่ขาดธาตุแมกนีเซียม

พืชมีอาการเหลืองซีด เพราะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงทำให้ความสามารถในการสังเคราะห์แสงลดลง สร้างพลังงาน ATP ได้น้อย ผลกระทบที่ตามมาคือ ขาดพลังงานในการเคลื่อนย้ายอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงไปยังแหล่งรับ ทำให้เกิดการสะสมแป้งในใบแทน เช่นในกรณีของพืชหัว มันฝรั่งและธัญพืชจะทำให้ปริมาณแป้งในผลผลิตลดลง

มะนาวใบเหลืองเพราะขาดธาตุรองเสริม

อาการพืชได้รับธาตุแมกนีเซียมมากเกินไป

พืชที่ได้รับธาตุแมกนีเซียมมากเกินไป จะทำให้การดูดใช้โพแทสเซียมและแคลเซียมลดลง ถึงขั่นที่ทำให้พืชขาดธาตุโพแทสเซียมและแคลเซียมได้เลย

แหล่งธาตุแมกนีเซียม (Magnesium)ที่สำคัญของพืช

ได้แก่ปุ๋ยแมกนีเซียม เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต หรือสารปรัปปรุงดินที่มีส่วนประกอบของธาตุแมกนีเซียม เช่น โดโลไมท์

วิธีเติมธาตุแมกนีเซียมให้ดินและพืช

แหล่งธาตุแมกนีเซียม (Mg) การให้แมกนีเซียมแก่พืชอย่างเพียงพอนอกจากจะทำให้พืชไม่ขาดธาตุแมกนีเซียมแล้ว ยังทำให้สัดส่วนของธาตุแคลเซียม(Ca)และธาตุแมกนีเซียม(Mg.)รวมถึงธาตุโพแทสเซียม (K) ในพืชเกิดสมดุลอีกด้วย

การเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืชทำได้ 2 วิธี

1.การใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมทางดิน เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต การปรับความเป็นกรดด่างของดินให้มีความเป็นกลางโดยการใส่โดโลไมท์ หรือการใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุแมกนีเซียม

2.การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบ ช่วยกระตุ้นให้พืชมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแมกนีเซียมในพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

อาการขาดธาตุแมกนีเซียมของพืช
  • ใบอ่อนและยอดเหลืองซีด ใบแก่เหลือง เส้นใบสีเขียว
วิธีแก้พืชขาดแมกนีเซียม

ใส่ปุ๋ยที่ส่วนประกอบของธาตุแมกนีเซียม เช่น ทางดินใส่ แมกนีเซียมซัลเฟต (ปุ๋ยกลีเซอร์ไรด์) หรือ ฉีดพ่นทางใบด้วย แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (MgSO4.7H20)

ปุ๋ยแมกนีเซียม ทางใบ
  • แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (MgSO4.7H20) Magnesium Sulfate Heptahydrate ประกอบด้วย แมกนีเซียม(Mg) 9 % ,กำมะถัน (S)12% ละลายน้ำได้ 100%