แมงกานิส (Manganese-Mn. )

หน้าที่สำคัญของแมงกานิสในพืช

 • ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์
 • เป็นคะตะไลท์ในการเพิ่มออกซิเจนและลดออกซิเจนภายในพืช
 • แมงกานิสมีส่วนสัมพันธ์กับธาตุเหล็กในสัดส่วนการดูดซึมแร่ธาตุทั้งสองนี้ของพืช
 • ช่วยในการขจัดปัญหาทีพืชได้รับความกระทบกระเทือนจากการระบายอากาศ

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุแมงกานิสสำหรับพืช

ธาตุแมงกานิสเป็นทั้งองค์ประกอบและสารกระตุ้นที่สำคัญในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโตในพืชทุกชนิด และธาตุแมงกานิสยังทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของแร่ธาตุต่างๆในพืชอีกด้วย เช่นช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้แคลเซียมในพืช

ประโยชน์ของธาตุอาหารแมงกานิส (Mn.)

 • ธาตุแมงกานิสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง
 • ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์
 • เป็นตัวเร่งปฏิกิรียาการเพิ่มและลดออกซิเจนภายในพืช
 • เป็นตัวควบคุมกิจกรรมของธาตุไนโตรเจนและธาตุเหล็กในต้นพืช
 • ใช้ในการสังเคราะห์วิตามิน

อาการพืชขาดธาตุแมงกานิส

 • ใบอ่อนมีอาการเหลืองซีด เส้นใบเขียวปกติ คล้ายกับอาการขาดธาตุเหล็ก อาจพบจุดสีน้ำตาลบนใบร่วมด้วย และอาจทำใบม้วนงอได้
 • ทำให้ลำต้นแคระแกร็น
 • ในพืชตระกูลธัญพืชบนใบจะพบจุดสีเทา
 • ในพืชจำพวกอ้อยใบจะเป็นขีดโปร่งแสง
 • ทำให้ตาข้างแตกกิ่งมากกว่าปกติ
 • พืชที่ขาดแมงกานิส อาจมีอาการขาดแคลเซียมที่ใบอ่อนร่วมด้วย

แหล่งธาตุแมงกานิส (Mn.)ที่สำคัญของพืช

 • แมงกานีสซัลเฟต โมโนไฮเดรต MnSO4.H2O เป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้ดี
 • แมงกานิสออกไซต์ (Manganese Oxide) คือ ออกไซต์ของแมงกานิสมี 2 รูปได้แก่ แมงกานิสออกไซต์ (MnO) และแมงกานิสไดออกไซต์ (MnO2) เป็นแร่หลักของธาตุแมงกานิส แมงกานิสออกไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า แมงกานิสไดออกไซต์ (MnO2)เนื่องจาก MnO2เป็นสารประกอบแมงกานิสที่ละลายน้ำยาก
 • แมงกานิสออกซี่ซัลเฟต (Manganese Oxysulfate)เป็นปุ๋ยที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของกรดซัลฟิวริกกับแมงกานิสออกไซต์บางส่วน จะได้ปุ๋ยแมงกานิสในรูปต่อไปนี้ MnO , MnO2 ,MnSO4 และ Mn(So4)2
 • เกลือแมงกานิสซัลเฟต (Manganese Sulfate) เกลือแมงกานิสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งมีโมเลกุลของน้ำในผลึกและไม่มีโมเลกุลของน้ำในผลึก เช่น MnSo4 ,MnSO4.H2O และยังมีสารประกอบแมงกานิสที่อยู่ในรูปเกลือเชิงคู่ เช่น 2MnSO4.CaSO4

วิธีแก้พืชขาดธาตุแมงกานิส

เติมปุ๋ยแมงกานิส (Manganese fertilizer) ปุ๋ยแมงกานิสคือสารประกอบที่มีธาตุแมงกานิสอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สารที่ใช้เป็นปุ๋ยแมงกานิสได้แก่ แมงกานีสซัลเฟต โมโนไฮเดรต( MnSO4.H2O) ,แมงกานิสออกไซต์ (MnO)และสารประกอบแมงกานิสในรูปคีเลต (Mn-EDTA) ข้อดีของแมงกานิสในรูปคีเลตคือสารคีเลตจะจับกับธาตุอาหารและห่อหุ้มไว้ป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารถูกยึดไว้ในดินทำให้พืชดูดซับไปใช้

ฉีดพ่นด้วยสารประกอบแมงกานิสซัลเฟตทางใบ จะช่วยให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงดินให้มีสภาพเป็นกลาง จะเป็นจุดที่เหมาะสมในการรักษาระดับธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือจะใช้ปุ๋ยแมงกานิสซัลเฟตโรยลงในดินโดยตรงก็ได้เช่นกัน