เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio ) ขนาด 100 กรัม

฿100.00

เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio ) ขนาด 100 กรัม

เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) Meta Bio เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

ใช้กำจัด ควบคุม ทำลายแมลงศัตรูพืชได้ทั้ง ตัวอ่อน ดักแด้ ตัวเต็มไว เชื้อราเมธาไรเซียมสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชดังต่อไปนี้

  • ปลวก
  • ด้วงแรดมะพร้าว/หนอนดำหนามมะพร้าว
  • ด้วงหมัดผัก
  • ด้วงเต่ามะเขือ
  • หนอนเจาะลำต้น
  • หนอนกอ
  • หนอนทราย
  • บั่วไร
  • เพลี้ยต่างๆ ได้แก่ เพลียไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย

 

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

เชื้อราเมธาไรเซียม (MetaBio เมธาไรเซียมชนิดผงสปอร์แห้ง ตรา เกษตรเลิฟ) สารชีวภัณฑ์ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช