นิกเกิล (Nickel-Ni.)

หน้าที่สำคัญของนิกเกิลในพืช

  • ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้
  • ช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ด
  • นิกเกิลมีความสำคัญในการทำงานของเอนไซม์ยูเรส (urease) ซึ่งพืชใช้ในการจัดการกับยูเรีย

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ธาตุนิกเกิล

ธาตุนิกเกิลเป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์ที่สำคัญได้แก่ เอ็นไซม์ยูเรส (Urease)ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่พืชใช้จัดการกับยูเรีย พืชส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดธาตุนิกเกิล

ประโยชน์ของธาตุนิกเกิลในพืช

  • เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์
  • ยูรีเอสและไฮโดรจีเนส
  • ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้
  • ช่วยในเรื่องกระบวนการงอกของเมล็ด

อาการพืชขาดธาตุนิกเกิล

มีอาการใบเหลือง เนื้อเยื่อเริ่มตายเริ่มจากปลายใบล่าง ใบเล็ก ทำให้พืชให้ผลผลิตไม่เต็มที่

อาการขาดธาตุนิกเกิลในพืชตระกูลถั่วจะเกิดการสะสมยูเรียเป็นพิษในใบ และการขาดธาตุนี้ทำให้เมล็ดธัญพืชไม่แข็งแรงและไม่งอก

วิธีแก้พืชขาดธาตุนิกเกิล

ปกติพืชไม่ค่อยขาดธาตุชนิดนี้ แต่ในปัจจุบันมีการใช้ นิกเกิลซัลเฟต (NiSO4) ในระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อช่วยให้พืชทนทานต่อความร้อน