ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เช่น มูลสัตว์ และพืชมาผ่านกระบวนการเพื่อให้อยู่ในรูปที่นำมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชได้เช่น

 • ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านการหมักย่อยจนสมบูรณ์แล้ว
 • ปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่างๆ เช่น ปุ๋ยปลาทะเล ปุ๋ยเลือดปลา
 • ปุ๋ยหมักจากเศษพืชต่างๆ เช่นปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์คือสารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวต ได้แก่พืช สัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์ผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์นอกจากให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย ดินมีโครงสร้างโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

 • เติมธาตุอาหารให้ดินทั้งธาตุอาหารหลักNPK และธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม,แคลเซียม รวมถึงจุลธาตุช่วยให้พืชไ้ด้รับแร่ธาตุที่จำเป็นครบถ้วน
 • ช่วยสร้างความสมดุลของธาตุอาหารเนื่องจากมีส่วนประกอบของธาตุอาหารมากกว่า 16 ชนิด
 • ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำดี อากาศถ่ายสะดวกโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากพืช
 • ทำหน้าที่กักเก็บปุ๋ยและควบคุมการปลดปล่อยให้พืชเมื่อพืชต้องการ
 • เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำความชื้นช่วยให้พืชทนต่อความแห้งแล้งได้ดี
 • ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชผักอาหารอินทรีย์ออแกนิีค
 • ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับจุลินทรีย์ดิน ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์จากปลา่ทะเลให้ธาตุไนโตรเจนสูงมากและเป็นอาหารโภชนาการสูงให้กับจุลินทรีย์ดิน เพราะมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้จุลินทรีย์เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลต่อกระบวนการทางชีวเคมีในดินอย่างมาก
 • ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มประสิทธิการดูดใช้ปุ๋ยเคมีของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ

ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ

ปุ๋ยหมัก

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จากการนำเศษซากพืช เช่น หญ้าแห้ง ผักตบชวา ต้นถั่วต่างๆ ซังข้าวโพด ฟางข้าว หรือของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสหกรรมขยะมูลฝอย มาผ่านกระบวนการหมักร่วมกับมูลสัตว์ โดยจะใช้สารเร่งจุลินทรีย์หรือไม่ใช้ก็ได้ หมักจนเกิดการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จะมีสีน้ำตาลปนดำ เป็นผงเปื่อยยุ่ย ไม่มีความร้อนในกองปุ๋ยแล้ว สามารถนำไปใส่ให้พืชได้

ปุ๋ยพืชสด

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชคลุกเคล้าลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่มีอยู่ในพืชสดให้ลงสู่ดิน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติดินให้ดีขึ้น พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่เหมาะสมใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเนื่องจากมีอายุสั้น ทนแล้ง ทนโรคและแมลง มีระบบรากลึกเป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีเมล็ดมาก ตัวอย่างพืชตระกูลถั่วได้แก่ ปอเทือง , ถั่วแปบ ,โสน , ถั่วเขียว ,ถั่วพุ่ม ,ถั่วลาย และถั่วขอ

ปุ๋ยคอก

คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลกระบือ สุกร ไก่ หรือ มูลค้างคาว โดยจะนำมาใช้ในรูปมูลแห้งหรือนำไปผ่านการหมักก่อนนำมาใช้ ข้อควรระวังการใช้ปุ๋ยชนิดนี้ มูลสดที่ไม่ผ่านการหมักอาจทำให้เกิดโรคในพืชได้และการใช้มูลสัตว์แบบสดอาจเกิดความร้อนทำ้ให้รากพืชได้รับความเสียหาย รวมถึงอาการใบเหลืองในพืชที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดกระบวนการดึงธาตุไนโตรเจนบริเวณนั้นไปใช้ในกระบวนการย่อยทำให้พืชขาดธาตุไนโตรเจนจึงแสดงอาการใบเหลือง

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ได้จากสิ่งมีชีวิตทั้งจากสัตว์และพืชดังนั้นจึงอุดมด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญและอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เช่น แร่ธาตุ วิตามิน ฮอร์โมน เมื่อสารอินทรีย์เหล่านี้ผ่านกระบวนการจนได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้อุดมด้วยธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งธาตุและสา่รพวกนั้น

เป็นประโยชน์ต่อพืชและดิน รวมถึงจุลินทรีย์ดินอย่างมาก

ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์

มีธาตุอาหารหลักอย่าง NPK ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุหลักให้กับพืช

ในปุ๋ยอินทรีย์ถึงแม้จะมีธาุตุหลักอย่างไนโตรเจน ( N )ไม่มากเท่าปุ๋ยเคมีแต่ก็สร้างปัญหาได้เหมือนกัน ถ้าใส่มากและไม่ถูกกับช่วงของการเติบโตในพืช เช่น การใส่ปุ๋ยคอกในมะนาวเป็นประจำจะทำให้มะนาวไม่ออกติดผล มีแต่ใบ

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

ปุ๋ยอินทรีย์ทำมาจากอะไร

ปุ๋ยอินทรีย์ทำมาจากสารประกอบอินทรีย์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ซากพืช และสัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติ ที่ไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต


ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ตอนใหน

ในช่วงเริ่มต้นของการเจริญเติบโตในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะในดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำเพื่อช่วยในการปรับปรุงดิน


หน้าที่หลักของปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ปรับปรุงคุณสมบัติของดิน เพิ่มความร่วนซุย และยังเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้จุลินทรีย์ดิน


ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินเพื่อเป็นธาตุอาหารให้พืชโดยเฉพาะปุ๋ยน้ำจากปลาทะเลเหมาะสำหรับการเสริมธาตุอาหารทางใบให้พืชในกรณีที่พบอาการขาดธาตุอาหาร


ปุ๋ยอินทรีย์มีกี่สูตร

ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีการกำหนดสูตรเหมือนกับเคมี เนื่องจากการกำหนดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ทำได้ยาก

วิธีเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมต้องดูวัตถุประสงค์ว่าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่ออะไร ถ้าใช้เพื่อปรับปรุงดินควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำมาจากพืชหรือมูลวัว แต่ถ้าใช้เพื่อต้องการธาตุอาหารเพื่อเป็นปัจจัยการทำเกษตรอินทรีย์ ให้เลือกใช้ มูลไก่ มูลค้างคาว มูลสุกร หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำมากจากปลาทะเล