โพแทสเซียมพืช (Potassium-K)

หน้าที่สำคัญของโพแทสเซียมในพืช

 • กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด ที่เกี่ยวกับการสร้างแป้ง น้ำตาล และโปรตีน
 • ควบคุมการปิด-เปิดของปากใบ
 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโปรตีนและเส้นใย
 • พืชที่ขาดธาตุโพแทสเซียมใบแก่มักมีสีน้ำตาล ไหม้ตามขอบใบ มีอาการใบม้วนจากปลายใบ ให้ผลผลิตคุณภาพต่ำ รสชาติไม่ดี

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุโพแทสเซียมเป็นธาตุที่สำคัญรองลงมาจากไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียมที่พืชดูดซับมาใช้จากดิน

จะถูกเคลื่อนย้ายจากส่วนที่แก่ไปยังส่วนที่อ่อน หน้าที่และบทบาทของธาตุโพแทสเซียมในพืชมีอิทธิพลเกี่ยวกับอัตราการหายใจและการคายน้ำของพืช และธาตุโพแทสเซียมช่วยทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้นและมีลำต้นแข็งแรงขึ้น

ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมในพืช

ประโยชน์ของธาตุโพแทสเ๋ซียมในพืช

 • เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง สร้างโปรตีน สร้างแป้ง
 • ช่วยเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปยังผล
 • ควบคุมการปิดเปิดของปากใบ
 • สร้างความแข็งแรงให้ผนังพืช ช่วยให้ลำต้นพืชแข็งแรงทำให้พืชทนทานต่อโรคและแมลงบางชนิด
 • เพิ่มขนาดผลผลิต

อาการขาดธาตุโพแทสเซียมในพืช

อาการพืชที่ขาดธาตุโพแทสเซียมจะเริ่มจากใบล่างมีอาการเหลือง แล้วค่อยๆกลายเป็นสีน้ำตาลตามขอบใบ ขยายลุกลามเข้ามาเป็นหย่อมๆตามแผ่นใบ อาจมีอาการแผ่นใบโค้งเล็กน้อย พืชที่ขาดโพแทสเซียมจะทำให้รากเจริญช้ามีลำต้นอ่อนแอ ผลผลิตไม่โต


อาการของพืชที่ได้รับธาตุโพแทสเซียมมากเกินไป

ทำให้พืชดูดใช้แมกนีเซียมและแคลเซียมลดลง


แหล่งธาตุโพแทสเซียมที่สามารถนำมาใส่ให้กับพืช

แหล่งของธาตุโพแทสเซียมที่เป็นสารอินทรีย์มีมากมายและการใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งให้ธาตุโพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะมูลสุกรที่มีธาตุโพแทสเซียมอยู่มาก


วิธีเติมธาตุโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกพืช

 1. ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมโดยคลุกเคล้ากับดินปลูกก่อนทำการปลูกพืช
 2. โรยผิวดินแล้วกลบให้กับพืชที่ปลูกแล้ว

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)


ปุ๋ยโพแทสเซียมคืออะไร

คือปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลัก เช่นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) หรือเรียกว่าปุ๋ย MOPให้ธาตุโพแทสเซียม 60% ,ปุ๋ยโพแทสเซียม ซัลเฟต K2SO4 Potassium sulfate


โพแทสเซียม ช่วยอะไรในพืช

ธาตุโพแทสเซียมช่วยสังเคราะห์แป้ง น้ำตาล โปรตีนในพืช ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบที่ได้จากการสังเคราะห์แสงไปที่ผล สร้างการเติบโตให้ผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต โพแทสเซียมช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น พืชที่ขาดธาตุโพแทสเซียม ให้ผลผลิตด้อยคุณภาพและมักอ่อนแอต่อโรคและแมลง


โพแทสเซียม บํารุงส่วนใดของพืช

เนื่องจากธาตุโพแทสเซียมมีความสำคัญในการสร้างและเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล โดยจะส่งไปเก็บไว้ที่หัวและลำต้น หรือผล เช่น อ้อย มะพร้าว และพืชตระกูลหัว เช่น มัน ถ้าขาดธาตุโพแทสเซียม ทำให้อ้อยไม่มีน้ำ ทำให้มะพร้าวไม่มัน ส่วนพืชที่ให้หัวเป็นผลผลิต ก็จะทำให้หัวลีบ น้ำหนักไม่ดี คุณภาพต่ำ ส่วนพืชทั่วไปถ้าได้รับธาตุโพแทสเซียมไม่เพียงพอ ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบเหลือง