Potting Soil ดินปลูก ออแกนิค

ดินพร้อมปลูก ออแกนิค

ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม ( 4.5 ลิตร)

  • ดินร่วนซุย
  • ระบายน้ำดี
  • เก็บกักธาตุอาหารได้ดี
  • ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างช้าๆ และยาวนาน
  • มีจุลินทรีย์มากกว่า 200 ชนิดที่ได้จากมูลไส้เดือนบริสุทธิ์ 100 %

 

คำอธิบาย

ดินพร้อมปลูก ออแกนิค

ดินปลูกผสมปุ๋ยคอก มูลไส้เดือน น้ำหมักชีวภาพ

ดินพร้อมปลูก ตราเกษตรเลิฟ เราใส่ใจตั่งแต่การคัดเลือกส่วนผสม

ส่วนผสม ดินพร้อมปลูก ตรา เกษตรเลิฟ

ส่วนผสม ดินพร้อมปลูก ตราเกษตรเลิฟ

  1. มูลไส้เดือน เป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก อย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และยังมีธาตุอาหารรองและเสริม ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างการเติบโตในพืชทุกชนิด และจุดเด่นสำหรับมูลไส้เดือนคือการมีชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชมากกว่า 200 ชนิด จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำหน้าที่ปลดปล่อยแร่ธาตุให้พืชอย่างช้าๆ ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องทำให้พืชเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  2. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกอุดมด้วยธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่าธาตุอื่นโดยเฉพาะในช่วงของการเจริญเติบโต ก่อนการสร้างผล
  3. น้ำหมักชีวภาพ ที่ได้จากผลไม้ออแกนิค ในน้ำหมักชีวภาพมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในพืช
  4. แกลบ เพิ่มความโปร่งให้ดิน เพิ่มความร่วนซุย ทำให้เกิดการไหลเวียนของออกซิเจนได้ดี ช่วยให้รากพืชได้รับออกซิเจน
  5. ขุยมะพร้าวหมัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การอุ้มน้ำ กักเก็บปุ๋ย
ดินผสมพร้อมปลูก ตราเกษตรเลิฟ

ดินปลูก ตราเกษตรเลิฟ มีจุลินทรีย์ดีมากกว่า 200 ชนิด