ซิลิคอน (Silicon-Si.)

หน้าที่สำคัญของซิลิกอนในพืช

  • ช่วยลดความเป็นพิษของการเกิดโรคต่างๆในพืช
  • ทำให้พืชต้านทานการขาดน้ำโดยควบคุมกลไกการคายน้ำไม่ให้สูงเกินไป
  • ช่วยให้พืชใช้แร่ธาตุต่างๆในดินได้มากขึ้น

 

 

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ซิลิคอนเป็นธาตุอาหารที่ไม่จำเป็นสำหรับการสร้างการเจริญเติบโตในพืช แต่พืชสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุซิลิคอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลผลิตได้

เช่นการขาดธาตุซิลิคอนในนาข้าวทำให้ผลผลิตลดลง ข้าวที่ได้รับธาตุซิลิคอนอย่างเพียงพอจะให้จำนวนการติดเมล็ดเพิ่มขึ้นและมีเมล็ดที่เต็ม

และธาตุซิลิคอนยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคและแมลงบางชนิดได้ ช่วยลดความเป็นพิษของพืชที่เกิดจากโรคและแมลงได้

ธาตุซิลิคอนยังช่วยควบคุมกลไกการคายน้ำในพืชไม่ให้เกิดการคายน้ำมากเกินไป ช่วยให้พืชต้านทานการขาดน้ำได้ดี