กำมะถัน(Sulfur-S.)

หน้าที่สำคัญของกำมะถันในพืช

  • เป็นองค์ประกอบของโปรตีนบางชนิด วิตามินB1
  • เป็นองค์ประกอบของโคเอนไซม์ทำหน้าที่ในกระบวนการหายใจ
  • เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ การสร้างคลอโรฟิลล์ในพืชและช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในพืช

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุซัลเฟอร์

ธาตุซัลเฟอร์ (S)หรือเรียกอีกชื่อว่ากำมะถันเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างกรดอะมิโนและโปรตีนในพืช รวมถึงวิตามินและเอ็นไซม์บางชนิด กำมะถันเป็นธาตุสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของไม้ผลและพืชผัก เพราะเป็นธาตุที่ช่วยนำไนเตรท-ไนโตรเจนไปใช้ในพืชเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชกำมะถัน

  • เพิ่มความสามารถในนำไนโตรเจนไปใช้ในพืชได้มากขึ้น
  • เป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน 2 ตัว ได้แก่ ซิสเตอีน ( Cysteine) และ เมไทโอนีน (Methionine)
  • เป็นองค์ประกอบของโคเอ็นไซม์ (Coenzyme) เป็นองค์ประกอบของวิตามิน เช่น ไทเอมีน (Thiamine)
  • เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารระเหยพืช ทำให้พืชมีกลิ่นเฉพาะตัว เช่นกระเทียม,ทุเรียน

อาการพืชขาดธาตุซัลเฟอร์ (กำมะถัน)

อาการขาดธาตุกำมะถันมีอาการคล้ายกับการขาดธาตุไนโตรเจนแต่จะแสดงที่ใบอ่อนหรือใบบนมีสีเหลืองทั้งใบทำให้พืชโตช้า แคระแกร็น ลำต้นผอมสูง เกิดอาการเหลืองทั้งต้นใบอ่อนมีสีเหลืองบริเวณเส้นกลางใบ(มักจะปนๆอยู่ในน้ำบาดาล)การขาดธาตุกำมะถันในไม้ผลจะทำให้จะทำให้การแก่ของผลและเมล็ดช้าลง อาการขาดกำมะถันในพืชตระกูลถั่วจะทำให้การเกิดปมที่รากมีน้อย การตรึงไนโตรเจนในอากาศทำได้น้อย

แหล่งธาตุกำมะถัน(ซัลเฟอร์-S)ที่สำคัญของพืช

พบในปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมีที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์

วิธีเติมธาตุซัลเฟอร์(กำมะถัน)ให้ดินและพืช

1. การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุซัลเฟอร์ (S) ในดินได้

2. การใส่ธาตุซัลเฟอร์โดยตรงลงในดิน หรือการใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุซัลเฟอร์ เช่น สูตร 40-0-0 แต่ข้อควรระวังในการใส่คือ หากใส่มากเกินความจำเป็นจะทำให้ดินเป็นกรด