ปุ๋ยมูลไส้เดือน

มูลไส้เดือน Organic 100 เปอร์เซ็นต์

 • มีจุลินทรีย์ดีมากกว่า 200 ชนิด
 • มีฮิวมัสในปริมาณมาก
 • ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆแต่ยาวนาน
 • ธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
 • ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย

 

คำอธิบาย

ปุ๋ยมูลไส้เดือนบริสุทธิ์ 100 %

มูลไส้เดือนดิน

มูลไส้เดือนออแกนิค ที่เลี้ยงด้วยมูลวัวนมอย่างตั้งใจ

ปุ๋ยมุลไส้เดือน ตราเกษตรเลิฟ เราคัดสรรมูลไส้เดือนที่ผ่านกรรมวิธีการเลี้ยง การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ใช้ในการเลี้ยง เราเลือกใช้มูลวัวนมจากฟาร์มที่มีระบบการจัดการที่ดีเป็นอาหารหลัก และเสริมด้วยผลไม้ที่ได้จากการปลูกด้วยระบบอินทรีย์ จึงทำให้มูลไส้เดือนที่ได้ มีสารอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

ประโยชน์ ของ มูล ไส้เดือน

ประโยชน์ของมูลไส้เดือน (มูลไส้เดือนดินดีอย่างไร)

 • มูลไส้เดือนดิน มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้กว่า 200-300 ชนิด  ตัวอย่างจุลินทรีย์ที่สำคัญที่พบในมูลไส้เดือนและรู้จักกัน เช่น ไรโซเบียม (Rhizobium) และ ไมคอไรซา (Mycorrhiza) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ ที่ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจน ที่อยู่ร่วม กับพืชตระกูลถั่ว
 • จุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนดิน ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องและยาวนาน (ทำหน้าที่เหมือน Slow Fertilizer )
 • ไม่มีกลิ่น แร่ธาตุต่างๆอยู่ในรูปที่ต้นไม้สามารถดูดซึมอาหารได้เลย ไม่ต้องรอระยะเวลาให้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติย่อยสลายอีกครั้ง ปุ๋ยไส้เดือนสามารถนำมาใช้ได้กับพืชทันที ไม่ต้องทำการหมักเหมือนปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ไม่เป็นอันตรายต่อพืชทุกชนิด
 • ในปุ๋ยมูลไส้เดือนมี ฮิวมัส ในปริมาณมาก เหมาะสมนำไปใช้กับการเกษตรกรรม ช่วยปรับสภาพของดินให้ดีขึ้น ช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน
 • เพิ่มความศักยภาพในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน
 • ทำหน้าที่เป็นสารต้านทาน(Buffer capacity)การเปลี่ยนแปลงค่า PH ในดิน (ความเป็นกรดด่าง) ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช
 • การไส่มูลไส้เดือนกับวัสดุปลูกพวกกากมะพร้าวสับ มูลไส้เดือนจะย่อยกากมะพร้าวสับได้เร็ว ทำให้ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วเช่นกัน
 • น้ำหมักมูลไส้เดือน ไม่มีกลิ่นเหมื่อนน้ำหมักชีวภาพทั่วไป แต่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชอย่างมาก
 • มูลไส้เดือน สามารถต่อต้านเชื้อโรคที่ทำอันตราย ในบ่อเลี้ยงกุ้งได้ กรุณาสอบถามกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งขาว
 • มี ไนเตรท สูงกว่าปุ๋ยทั่วไปถึง 9 เท่า
 • ใช้ปรับสภาพดิน เมื่อดินกลับมาสมบูรณ์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องต้องไส่มูลไส้เดือนบ่อยๆ  เพราะจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นในดินจะทำการย่อยสลายให้เกิดความสมดุลย์ของดิน