เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

รวมวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด การฉีดพ่น การผสมน้ำรดลงดิน การคลุกเมล็ดพันธุ์พืช การแช่ท่อนพันธุ์ต่างๆ

Bio Green

มกราคม 25, 2020