การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

วิธีทำฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกในมะนาว พร้อมวิธีใช้ฮอร์โมนไข่กระตุ้นให้มะนาวออกดอก

Bio Green

ตุลาคม 14, 2018