ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

วิธีการเก็บเชื้อไตรโคเดอร์มาสด โดยผสมกับปุ๋ยคอก จะช่วยให้เชื้อสดเก็บได้นานมากกว่า 4 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

Bio Green

มกราคม 24, 2020